Wijziging in de tarifering ivm diensten voor preventie op het werk - Verenigingen vragen budgetneutraliteit

VSGB, VVSG en UVCW schreven een brief naar minister van Werk Kris Peeters.

Een KB van 27 november 2015 wijzigt het KB van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, door een nieuwe tarifering in te voeren.

Tot nu toe hing de tarifering uitsluitend af van het aantal werknemers dat aan gezondheidstoezicht onderworpen is. De nieuwe regelgeving is gebaseerd op de aard van de activiteiten van de werkgever. Voortaan geldt er slechts één forfaitair tarief voor elke werknemer in eenzelfde onderneming. De activiteit van de onderneming (aan de hand van de NACE-code) zal het tarief bepalen. Zo zijn er nu 5 tariefgroepen.

Als grote werkgever voelen de plaatselijke overheden de impact van de maatregel, terwijl zij helemaal niet geraadpleegd werden.

De wijziging verandert namelijk de bijdragestructuur.

De verenigingen VSGB, VVSG en UVCW maken zich zorgen om eventuele meerkosten voor de lokale besturen.

Zij vragen dat voortaan elke wijziging in de regelgeving die een impact heeft op de lokale besturen, het voorwerp zou uitmaken van overleg met de organisaties die de lokale werkgevers vertegenwoordigen.

In dit dossier vragen zij meer bepaald betrokken te worden bij het monitoringcomité dat bevoegd is met de raming van de gevolgen van de nieuwe tarifering, om te waken over de budgetneutraliteit.

Actie van de Vereniging

Samen met haar zusterverenigingen kaartte de VSGB haar bezorgdheid en vragen op 20 januari aan in een brief naar minister van Werk Kris Peeters.

« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
28-01-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links