Voorschotten voor doorstorting APB: brief naar minister van Financiën

De VSGB, VVSG en UVCW vragen de minister van Financiën naar de vordering van de invoering van het voorschottensysteem.

De inkomsten uit de aanvullende personenbelasting bij de gemeenten komen binnen in functie van de aanslagen door de FOD Financiën.

Maar het probleem van de vertraagde inkohiering door het federaal niveau en de verschillen tussen de ramingen en de bedragen die effectief aan de gemeenten doorgestort worden, heeft gevolgen voor hen, voor de raming van hun ontvangsten en de opstelling van hun begroting.

Daarom vragen de Verenigingen reeds lang een voorschottensysteem. Dat zou de tijd kunnen verkorten die verloopt tussen de ontvangst van de belasting op federaal niveau en de doorstorting aan de gemeenten van het aandeel dat hun toekomt.

Eind 2015 beloofde de minister van Financiën de invoering van dit voorschottensysteem.

Actie van de VSGB

Op 2 mei 2016 schreven de VSGB en de zusterverenigingen VVSG en UVCW naar minister van Financiën Johan Van Overtveldt om te vragen naar de vordering van dit dossier.

Info

Download de gemeenschappelijke brief van 2 mei 2016 naar minister van Financiën Van Overtveldt

Zie ook


« Terug

Auteur

Leopoldina CACCIA DOMINIONI
Publicatiedatum
12-05-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links