Toolbox subsidies : inhoud

Inhoud


In deze Toolbox Subsidies vindt u :
  • tools die door de gemeenten (en de OCMW’s) ontwikkeld en gebruikt worden, geklasseerd per type : informatietools, beheertools, evaluatietools
  • een toelichtingsfiche bij elke tool met een beschrijving van de werking ervan, het nut en de toepassingswijze

Context


Deze Toolbox Subsidies werd gecreëerd in het kader van het intergemeentelijke samenwerkingsproject Werkgroep Subsidies, gecoördineerd door de gemeente Schaarbeek, en heeft als doel, onder de gemeenten, de uitwisseling en verdeling van goede praktijken, kennis en innovatieve benaderingen in het kader van subsidies en financieringsbronnen te bevorderen, om schaalvoordeel te realiseren.

Brulocalis heeft, op verzoek van de gemeenten, de rubriek « Toolbox subsidies » gecreëerd, waarvan de structuur werd uitgewerkt door de gemeente Sint-Joost-ten-Node, om bovenvermelde tools met elkaar te delen.

Meer informatie


De financiering van het samenwerkingsproject " WGS " eindigde op 31 december 2015.

Het werk en de resultaten werden in een vademecum gebundeld, met alle conclusies van de verschillende thematische subwerkgroepen.

De gemeente Schaarbeek heeft voorgesteld om de discussies binnen dit intergemeentelijk uitwisselingsplatform voort te zetten, o.m. door de organisatie
in 2016 van een vorming op het gebied van subsidies bij de GSOB.Laatste bijwerking

01.03.2016
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links