Synoptische tabellen van subsidies

Voor bepaalde complexe materies maken wij overzichtstabellen van de mogelijke financieringsbronnen, met links naar de fiches in kwestie.

Materie

Laatste update

Veiligheid en preventie
 
Veiligheid en preventie in het BHG
26/07/2019
De strijd tegen radicalisme in het BHG
05/06/2019
Kinderopvang in het BHG

- Investeringssubsidies  22/03/2019
- Werkingssubsidies 28/02/2019
Financiën
 
Algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's 2019-2021 22/02/2019
Stedelijke herwaardering 07/11/2018
Investeringen
 
Investeringen van openbaar nut 31/01/2019
Gemeentelijk driejarig investeringsprogramma (2019-2021)
 24/01/2019
Mobiliteit
 
Mobiliteit in het BHG
16/04/2019
Europese subsidies
 
Het EFRO voor het BHG
11/10/2017
Europese fondsen voor internationale samenwerking
08/03/2018
ESIF in het BHG
05/11/2015

Contact

Etienne VAN DEN HOVE

Laatste bijwerking

26.07.2019
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links