Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs : schooljaar 2019-2020
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 31 januari 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Stichting Koningin Paola lanceert een projectoproep voor de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2019-2020.

De doelstelling van deze Prijs is om de leerkrachten aan te moedigen en hun creativiteit en toewijding te belonen door pedagogische modelprojecten beter kenbaar te maken.

De Koningin Paolaprijs kan worden toegekend voor de verscheidene taken in het onderwijs : vorming, algemene ontwikkeling, overdracht van kennis en vaardigheden, de dialoog met de ouders, buiten- en naschoolse activiteiten, de uitbouw van de school als leefgemeenschap, het bestuur van de school, …
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De leerkrachten van het basisonderwijs en secundair onderwijs.

Projecten

Twee soorten projecten zullen beloond worden :
1. De Prijs « Natuurwetenschappen, Wiskunde en Technologie : een sleutel voor onze toekomst » : beloont pedagogische projecten die bij de leerlingen interesse en bewondering wekken voor wetenschappelijke vakken en die jongeren aanzetten om in het hoger onderwijs te kiezen voor studiegebieden gericht op wetenschappelijk en technologisch onderzoek.
2. De Prijs « Buitenschoolse ondersteuning voor jongeren en hun school » : beloont verenigingen die samenwerken met scholen door buitenschoolse activiteiten te organiseren die de schoolachterstand verminderen en die trachten de integratie, de solidariteit en het burgerschap te verbeteren.
Bedrag en betaling
Drie laureaten per gemeenschap :
- 1e prijs : 6.500 euro
- 2e prijs : 4.000 euro
- 3e prijs : 2.500 euro
Procedure
Het inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 januari 2020 per email naar de Stichting Koningin Paola verstuurd worden (cf. kandidaatsdossier op de site van de Stichting Koningin Paola, infra).
Praktische inlichtingen
Stichting Koningin Paola
Slegerslaan, 356, bus 17
1200 Brussel

Tel 02 762 92 51  -  info@sk-fr-paola.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de Stichting Koningin Paola.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2019-2020 (cf. Reglement op de site van de Stichting Koningin Paola, supra).
Datum van de laatste update
03-02-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links