Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Mensen met een maatschappelijke achterstand : eenmalige steun
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
Het Fonds Celina Ramos lanceert een projectoproep om initiatieven te ondersteunen die werken rond mensen met een maatschappelijke achterstand, zowel economisch als sociaal.

Deze projectoproep wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Organisaties en personen die kleinschalige projecten opzetten die een betere en meer rechtvaardige wereld tot doel hebben voor de meest kwetsbaren.

Selectiecriteria

Projecten worden geselecteerd op basis van volgende criteria :
- kleinschalig zijn
- een duidelijke sociale meerwaarde aantonen
- gedragen worden door mensen (bij voorkeur ook vrijwilligers) die sterk verankerd zijn in de lokale
  gemeenschap
- een concrete verbetering van de levensomstandigheden of levenskwaliteit van mensen die zich in een
  economische en sociale precaire situatie bevinden
- voldoende voorbereid en uitgewerkt zijn om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden
- een duidelijk afgebakend budget voorzien
- de gevraagde financiële steun moet in verhouding staan met het totale budget van het project en mag niet
  gebruikt worden om al gedane onkosten te dekken
- het project moet nog opgestart worden
- …
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : max. 2.5000 euro.
Procedure
Een kandidaatsdossier (cf. document op de site van de KBS, infra) kan 2 keer per jaar bij de KBS ingediend worden  :
- 28 februari 2019
- 30 augustus 2019
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Celina Ramos - Eenmalige steun
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Edith CARBONEZ   -  Tel 02 549 61 86  -  carbonez.e@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Fonds Celina Ramos – Eenmalige steun (cf. document op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
17-09-2018

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links