Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Culturele en sociale projecten voor vrouwen met een migratieachtergrond : projectoproep 2019
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 7 maart 2019 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


Het Fonds Vlinder lanceert een projectoproep voor organisaties die de toegang tot sociale en culturele activiteiten bevorderen van vrouwen met een migratieachtergrond.

Deze projectoproep wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De gemeenten, OCMW’s en VZW’s van het BHG.

Thema’s

De activiteiten moeten gelinkt zijn aan volgende twee thema’s :
1. Cultuur : culturele uitstappen, creatieve workshops, …
2. Relaties ouders/kinderen : workshops rond opvoeding, activiteiten die de band gezin/school versterken,
    initiatieven die de overdracht van familiegeschiedenis bevorderen, vrijetijdsactiviteiten ouders-kinderen, …

Selectiecriteria

Het project moet aan volgende criteria beantwoorden :
- voor een betere toegang tot cultuur zorgen van vrouwen met een migratieachtergrond of uit kwetsbare
  milieus
- voor emancipatorische en inspirerende activiteiten zorgen
- een strategie ontwikkelen om in contact te komen met vrouwen die het verst afstaan van een deelname aan
  het sociale leven
- de gelegenheid bieden aan vrouwen om nieuwe contacten aan te knopen en uit hun isolement te komen
- een duurzame activiteit met de doelgroep realiseren
- een significant aantal vrouwen bereiken
- realistisch en realiseerbaar zijn (doelstellingen, doelgroepen, concrete acties, planning, …
- binnen de 6 maanden na een eventuele selectie kunnen starten
Bedrag en betaling
Budget van de projectoproep : 80.000 euro.

Financiële steun : 6.000 tot 8.000 euro per geselecteerd project.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 7 maart 2019 bij de KBS ingediend worden (cf. elektronisch kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).

Bekendmaking van de selectie : 20 juni 2019.
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Vlinder – Projectoproep 2019
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Fabrice de Kerchove  -  Tel 02 549 02 45  -  dekerchove.f@kbs-frb.be

Alle inlichtingen, documenten en formulieren zijn beschikbaar op de site van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep 2019 « Culturele en sociale projecten voor vrouwen met een migratieachtergrond in Brussel » (cf. Folder op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
08-03-2019

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links