Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
EIB - Belfius : Smart Cities, Climate Action & Circular Economy
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Intercommunales
Materie(s)
Onroerend erfgoed, Huisvesting, Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Investeringen van openbaar nut, Gebouwen, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Financiën
Voorwerp
De Europese Investeringsbank (EIB) en Belfius lanceren een nieuw ondersteunings- en financierings-programma, het zgn. « Smart Cities, Climate Action & Circular Economy », voor het financieren van slimme, inclusieve en duurzame projecten die worden gedragen door de lokale besturen (gemeenten, ocmw’s, intercommunales).

Dit programma vervangt het programma « Smart Cities & Sustainable Development » dat in juni 2014 werd gelanceerd.

Belfius defineert « smart cities » als volgt : « Een smart project biedt een innovatief antwoord op een van de vele uitdagingen op het vlak van mobiliteit, klimaat, economische groei, bestuur, gezondheidszorg of duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Vele smart projecten zijn het resultaat van het gebruik van nieuwe technologieën of van samenwerkingsverbanden tussen actoren uit verschillende sectoren. In een smart project versterken overheid, bedrijf, zorg of onderwijs mekaar op een intelligente en creatieve manier. Maar een project is pas echt ‘smart’ als het de wereld waarin we leven fundamenteel beter maakt. Wat smart is, laat een positieve maatschappelijke voetafdruk na, zowel voor de huidige als voor de toekomstige generaties ».

De perimeter van dit nieuwe programma wordt zodoende uitgebreid tot de sociale sector en heeft ook specifiek aandacht voor het « circulaire » karakter van de investeringen.

Het programma bestrijkt voortaan niet meer alleen de domeinen :
- energie-efficiëntie
- duurzame mobiliteit
- en stadskernontwikkeling
maar nu ook :
- waterbescherming (distributienet, riolering, afwatering, zuivering)
- afvalbehandeling (selectievere ophaling, beter sorteren, biologische behandeling en slibverwerking
  energieproductie)
- en e-government (o.m. Open Data)

De tussenkomst van de EIB biedt niet alleen gunstigere voorwaarden voor de leningen, maar dit programma richt zich ook specifiek tot de Belgische lokale besturen en kan zelfs « kleine projecten » financieren.

Opgelet : het gaat hier niet om subsidies, maar om leningen !
Toekenningsvoorwaarden
Komen in aanmerking :
- lokale besturen (steden en gemeenten, OCMW’s, …) en intercommunales
- non-profitorganisaties in de onderwijs- en gezondheidszorgsector

Bij de analyse en evaluatie van de projecten wordt ook gekeken naar de strategische aanpak, die geïntegreerd, vernieuwend en duurzaam moet zijn. Er wordt ook specifieke aandacht besteed aan aspecten gerelateerd aan circulaire economie en klimaatactie.
Bedrag en betaling
De EIB en Belfius hebben besloten om vanaf 2016, tezamen, 400 miljoen euro extra vrij te maken.

De voorwaarden voor een lening hangen af van de projecten, maar de tussenkomst van de EIB biedt gunstigere voorwaarden dan de marktvoorwaarden.

Aangezien het geen subsidies zijn, moeten de bedragen terugbetaald worden.
Procedure
Er kan op elk moment een project ingediend worden. Er is geen aanvraagformulier.

De Brusselse gemeenten kunnen contact opnemen met hun relatiebeheerder, mevrouw Bernadette JANSSENS, via volgende email : Bernadette.Janssens@belfius.be.
Praktische inlichtingen
Belfius

Vragen kunnen worden gesteld aan de relatiebeheerder van Belfius (supra) en via email smart@belfius.be.

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in de financiering van investeringen door de EIB kunneneen beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Website van Belfius.

Webpagina van de EIB.

08.12.2016 Persbericht (pdf).
Commentaar
Sinds de lancering van het eerste Smart Cities-programma (« Smart Cities and Sustainable Development ») tussen 2014 en 2016, werden reeds 62 ‘smart’-projecten gefinancierd die ten goede komen aan meer dan 1.400.000 inwoners.

Een overzichtskaart van de projecten is beschikbaar op de website van Belfius. Enkele van deze projecten kwamen al ter sprake in de magazine Belfius Contact of in deze video. De eerste acht projecten werden vermeld in ons artikel van 31 maart 2015.
Datum van de laatste update
23-02-2017

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links