Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Duurzame stadslandbouw : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Werkgelegenheid, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 31 juli 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep om initiatieven rond duurzame professionele stadslandbouw in het BHG te ondersteunen.

Deze subsidie ligt in de lijn van de Good Food-strategie van het BHG (infra) : een overheidsbeleid gelanceerd en gedragen door het BHG gedurende een periode van 5 jaar (2016-2020) dat voeding centraal wil stellen in de stadsdynamiek door het in al haar dimensies te benaderen (economisch, sociaal en vanuit milieuoogpunt).
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

- verenigingen/coöperatieven/ondernemingen met activiteiten/een project op het gebied van professionele
  landbouw waarvan de projecten zich op het BHG bevinden (of in de periferie rond Brussel, maar met een
  belangrijke impact op het BHG)
- landbouwers in het BHG gevestigd (of waarvan het perceel in het BHG gelegen is)

Thematische actielijnen

Het project moet in een van volgende thema’s kaderen:
1. Start van een nieuw professioneel project inzake duurzame landbouw
2. Steun aan bestaande professionele landbouwprojecten
3. Steun aan projecten die een onrechtstreekse bijdrage leveren aan de ontwikkeling van stadslandbouw

Voor meer details : cf. pag. 4-5 van de projectoproep (infra).

Selectiecriteria


- overeenstemming met de doelstellingen van de projectoproep
- technische haalbaarheid
- economische en financiële leefbaarheid
- potentiële jobcreatie, sociale, ecologische en economische waarde

Voor meer details : cf. pag. 5-7 van de projectoproep (infra).


Subsidiabele uitgaven

- personeelskosten
- rechtstreekse en onrechtstreekse kosten
- investeringskosten

Voor meer details : cf. pag. 10-11 van de projectoproep (infra).


Bedrag en betaling
Bedrag

Max. 25.000 euro per project.

Betaling

De subsidie zal in 2 schijven uitbetaald worden :
- 80% bij de notificatie
- het saldo na goedkeuring van de bewijsstukken
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 31 juli 2020 bij het Landbouwteam van Brussel Economie en Werkgelegenheid ingediend worden (cf. formulier op de site van BEW, infra).
Praktische inlichtingen
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie – Team Landbouw
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

Mevr. Evy CORNELIS  -  Tel 02  02 800 32 66  -  landbouw@gob.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van BEW.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de projectoproep

Projectoproep GOOD FOOD 2020 – Reglement 2020 : Ondersteuning van de duurzame professionele stadslandbouw in het BHG » (cf. document op de site van BEW, supra).

Betreffende de Good Food-strategie

Brochure en integraal document op de site www.goodfood.brussels.
Datum van de laatste update
03-08-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links