Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Initiatieven in de gezondheidssector
Subsidiërende overheid
Franse Gemeenschapscommissie
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De Franse gemeenschapscommissie subsidieert, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, initiatieven in de gezondheidssector.

Met een initiatief in de gezondheidssector wordt bedoeld, iedere niet gereglementeerde actie betreffende de promotie van de gezondheid, het verspreiden van informatie en de preventieve zorg.

Commentaar

Indien u nadere inlichtingen wenst over deze subsidie, kan u de Franse versie van de fiche raadplegen.

Datum van de laatste update
31-05-2017

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links