Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Ambulante diensten: werkingssubsidies
Subsidiërende overheid
Franse Gemeenschapscommissie
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De Franse gemeenschapscommissie verleent, binnen de perken van de kredieten, werkingssubsidies aan erkende ambulante diensten.

Een ambulante dienst is een structuur erkend als centrum, huis of dienst, actief op het vlak van de Sociale Actie, het Gezin en de Gezondheid dat, door een interdisciplinaire benadering en in partnership met andere socio-sanitaire actoren, prestaties voor de begunstigden verzekert in hun leefmilieu, waardoor hun leefkwaliteit verbeterd kan worden.

Er zijn 12 ambulante sectoren:
- de sector van diensten voor geestelijke gezondheid
- de sector van diensten die actief zijn op het vlak van de toxicomanie
- de sector van centra voor globale sociale actie
- de sector van centra voor gezinsplanning
- de sector van medische huizen
- de sector van diensten voor schuldbemiddeling
- de sector van diensten voor forensisch welzijnswerk
- de sector van diensten " Ontmoetingsruimte "
- de sector van coördinatiecentra voor thuiszorg en -diensten
- de sector van diensten voor palliatieve verzorging en nazorg
- de sector van diensten voor thuishulp
- de sector van centra voor teleonthaal

Met werkingssubsidies wordt bedoeld : alle uitgaven die niet afgeschreven kunnen worden (salarissen, vormingen, consumptiegoederen, ...).

Een ambulante dienst kan subsidies krijgen voor personeels-, opleidings- en werkingskosten.
Praktische inlichtingen
Contact :

Franse Gemeenschapscommissie
Paleizenstraat, 42
1030 Brussel

In elke fiche m.b.t. een ambulante dienst wordt een contactpersoon vermeld
Commentaar
Indien u nadere inlichtingen wenst over deze subsidie, kan u de Franse versie van de fiche raadplegen.
Datum van de laatste update
15-06-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links