Studietoelagen: advies van de Federaties van OCMW's

Brief aan minister Marcourt met het advies van de Federaties van OCMW's aangaande het besluit van 21 september 2016 tot vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een studietoelage en van de criteria voor de bepaling van de bedragen van de studietoelagen.

De Federaties van Brusselse en Waalse OCMW's hebben kennis genomen van een voorontwerp van besluit van de regering van de Franse Gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel) tot wijziging van het besluit van 21 september 2016 tot vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een studietoelage en van de criteria voor de bepaling van de bedragen van de studietoelagen.

Actie van de Federatie van Brusselse OCMW's

In een brief van 28 maart 2017 aan minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt zetten wij onze vragen en opmerkingen uiteen.

De Federaties van OCMW's pleiten namelijk voor een evaluatie en een grondig debat om een langetermijnvisie uit te werken betreffende de steun aan studenten. Het doel moet zijn elke student de mogelijkheid te bieden om studies te volgen, ook al beschikt hij slechts over bescheiden middelen. Zowel het besluit van 21 september 2016 als de vooruitgang en de wijzigingen die ter tafel liggen, laten heel wat problemen die wij aankaartten, onopgelost.

Info

« Terug

Auteur

Marie WASTCHENKO
Publicatiedatum
17-05-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links