Steun aan de Syrische stad Kobané

Oproep tot schenkingen vanwege de gemeenten - Verlenging tot 31.03.2016

Niemand blijft onbewogen bij de stroom van migranten die trachten te ontsnappen aan de ellende in hun land. Elke dag opnieuw worden we geconfronteerd met die trieste realiteit en onze Vereniging wil eveneens iets ondernemen in de landen van herkomst van deze vluchtelingen. De historische weerstand van Kobané is een daad van bescherming van de menselijkheid. De stad en haar inwoners symboliseren de wil om de democratische rechten te vrijwaren en de strijd aan te binden tegen religieus extremisme.

Tot nu toe kreeg Kobané geen officiële humanitaire hulp van een Staat of een internationale organisatie. Het ergste gevaar ligt in het feit dat er veel mijnen gelegd zijn en de vluchtelingen dus zelfs niet kunnen terugkeren. De dringendste behoeften liggen in het domein van onderwijs en energie, maar ook de aankoop van tenten en medische structuren voor de heropbouw van deze verwoeste stad. In dat vooruitzicht van solidariteit willen wij tot actie overgaan en u sensibiliseren om Kobané te helpen. Daarom vragen wij de steun van de 19 gemeenten van het Brussels Gewest.

In het kader van haar activiteiten van het CLRAE (Congres van Lokale en Regionale Autoriteiten van Europa) had de Vereniging een ontmoeting met de burgemeester van Kobané en de officiële vertegenwoordigers van het Comité voor de heropbouw van Kobané, om de prioriteiten te bepalen. Onze Vereniging kreeg de nodige waarborgen dat de fondsen die ingezameld worden via het collectief “heropbouw Kobané / Kobané Reconstructing Board“ rechtstreeks naar de bewoners zullen gaan. Onderstaande brief van de Kobanése burgemeester Mustefa Ebdi bevestigt dat.

Wij zijn ervan overtuigd dat uw gemeente aan deze democratische mobilisering wil meewerken. Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van de vooruitgang van de inzameling van de fondsen en het concrete gebruik ervan in Kobané.

Doelstelling


Wij hopen voor 31 maart 2016 (nieuwe deadline) minstens 20.000 euro in te zamelen. De VSGB zal het bedrag in voorkomend geval aanvullen.

Doelgroep


Deze oproep tot giften is gericht tot de Brusselse gemeenten als instelling.

Hoe kan een gemeente deelnemen?


Wij stellen voor om uw bijdrage met mededeling ‘gift voor Kobané’ op het banknummer van de VSGB te storten. Wij zorgen voor de doorstorting van het globale bedrag ten voordele van Altruism Foundation.

Wij staan ter beschikking indien u bijkomende inlichtingen wenst.

Uw gemeente kan haar storting doen op rekening nummer:
IBAN BE60 0910 1159 5670 – BIC GKCCBEBB
Mededeling: Gift voor Kobané

U wil een persoonlijke gift doen?


Dit initiatief is tot de lokale instellingen gericht. Als u echter in een gemeente of OCMW werkt en ook zelf een gift wenst over te maken - hoewel wij ons niet persoonlijk gericht hebben tot mandatarissen, ambtenaren of burgers - is uw bijdrage uiteraard bijzonder welkom. Bij voorbaat hartelijk dank.

Info

« Terug

Auteur

Corinne FRANCOIS
Publicatiedatum
16-10-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links