Stedelijke herwaardering: besluit ivm stadsvernieuwingscontracten goedgekeurd

Raadpleeg de toelichtingsfiches in onze gegevensbank Subsidies.

Het laatste uitvoeringsbesluit van de nieuwe ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering is in werking getreden op 9 april 2017.

Het bepaalt voor de stadsvernieuwingscontracten (SVC):

  • de operaties en acties die door de Regering kunnen worden gesubsidieerd of gefinancierd
  • de modaliteiten van raadpleging en participatie
  • de mogelijkheden voor verlenging van de termijnen en wijzigingen of aanvullingen van het programma
  • de subsidiëringen, uitbetaling en financieringen
  • de verplichtingen ten laste van begunstigden

Stadsvernieuwingscontracten (SVC):

  • zijn programma's voor stedelijke herwaardering op gewestelijke schaal, die zich uitstrekken over het hele of een deel van het grondgebied van verschillende gemeenten
  • beogen de creatie of de renovatie van openbare ruimten of infrastructuren van het stadsnetwerk
  • worden opgesteld door de Regering met de medewerking van het Brussels Planningsbureau
  • worden uitgevoerd en geïmplementeerd door de Regering; de ordonnantie biedt echter de mogelijkheid om overeenkomsten af te sluiten met begunstigden van subsidies (voornamelijk gemeenten) om hen te belasten met de uitvoering van de operaties of acties in het kader van de SVC.

Meer info

 

Voor een volledige voorstelling van de ordonnantie, zie onze berichten:

Gegevensbank Subsidies

 

Stedelijke herwaardering (programma's)
- Duurzame wijkcontracten (DWC)
- Stadsbeleid via ruimtelijke ordening (SB luik 1)
- Stadsbeleid via wijkontwikkeling (SB luik 2)
- Stadsvernieuwingscontracten (SVC

Wettelijke basis

 

« Terug

Auteur

Olivier EVRARD
Publicatiedatum
06-04-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links