Spreidingsplan van asielzoekers – reactie van de Federaties van OCMW’s

Eind september kondigde de federale regering in de media aan dat er een spreidingsplan voor asielzoekers ingevoerd zou worden.

De Federaties van OCMW’s schreven naar de eerste minister en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie om erop te wijzen dat de opvang van asielzoekers een federale bevoegdheid is en dat de OCMW’s, gezien hun opdrachten, referentieactoren zijn in de ‘integratiefase’ van erkende vluchtelingen, maar dat zij partners zijn zoals vele andere in de ‘opvangfase’.

Als de federale regering van plan is een spreidingsplan op te leggen via een eerste toepassing van het in 2013 ingevoerde artikel 57ter/1 in de organieke OCMW-wet, dat bepaalt dat het OCMW lokale opvanginitiatieven moet creëren op zijn grondgebied, moeten de OCMW’s absoluut betrokken worden bij het overleg daaromtrent, als de federale bevoegdheid de facto naar de lokale besturen overgeheveld zou worden.

Meer info

Zie ook

« Terug

Auteur

Marie WASTCHENKO
Publicatiedatum
07-10-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links