Spreidingsplan: nieuwe vraag om overleg met Federaties van OCMW's

De 3 Verenigingen overlegden met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus, om te vragen de OCMW's te betrekken bij de toepassing van het spreidingsplan, aangezien de OCMW's verplicht worden lokale opvanginitiatieven te creëren op hun grondgebied.

De Federaties van OCMW's van de VSGB, VVSG, UVCW schreven op 5 oktober naar de premier en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, om te vragen de OCMW’s te betrekken bij de uitvoering van het spreidingsplan, omdat het OCMW verplicht wordt lokale opvanginitiatieven (LOI) te creëren.

Vervolgens pleegden de 3 Verenigingen overleg met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus. Aansluitend schreven ze een samenvattende brief op 10 november.

De Verenigingen hebben erop gewezen dat de OCMW’s reeds 1.874 plaatsen aanbieden in LOI.

Naast deze informatie betreffende de creatie van LOI op vrijwillige basis, werd ook de opstelling van een spreidingsplan besproken, in een eerste fase op basis van doelstellingen die op vrijwillige basis bereikt moeten worden, in een tweede fase verplicht. Er wordt momenteel verder aan gewerkt en een voorstel van spreidingsplan wordt spoedig verwacht.

Zoals wij in onze brief van 5 oktober reeds aankaartten, willen wij betrokken worden bij die denkoefening. Werkelijk overleg over een verdelingsplan is immers pas mogelijk als wij over materie beschikken, d.w.z. een formule, criteria en simulaties. Als we die informatie niet hebben, kunnen we niets concreet bespreken.

Wij hebben vernomen dat onze vraag naar overleg aangaande het spreidingsplan, via een technische werkgroep, vrijdag 13 november voorgelegd zal worden aan de ministerraad. De Verenigingen hebben er nogmaals op aangedrongen dat het belangrijk is de Federaties van OCMW’s bij die werkzaamheden te betrekken.

Enerzijds omdat we dan samen kunnen nadenken over de actuele vragen die vooralsnog onbeantwoord blijven, zoals:

  • Kunnen de quota aan plaatsen per OCMW (of per gemeente?) bereikt worden door de creatie van andere opvangplaatsen dan LOI (Fedasil, Rode Kruis, ngo’s, ...)?
  • Wat zijn de modaliteiten om de virtuele quota te operationaliseren die toegekend zou worden aan een OCMW (of een gemeente?), uitgaande van het feit dat de quota berekend worden op basis van een aantal van 15.000 te verdelen plaatsen, een hoog aantal waarvan niet zeker is dat de behoefte zo groot is of het budget volledig voorzien.

Anderzijds, omdat onze vraag meer dan legitiem is - en zelfs noodzakelijk - als vertegenwoordigers van de voornaamste instellingen bedoeld bij het genoemde spreidingsplan, nl. de OCMW’s.

Bijkomende actie van de Afdeling OCMW van de VSGB

 

Aansluitend bij de eerste brief van 5 oktober schreven de Afdeling OCMW van de VSGB en de Conferentie van de 19 Brusselse OCMW’s op 19 oktober een brief naar minister-president Rudi Vervoort.

De Afdeling wil een debat aangaan op gewestelijke schaal, zodat de OCMW’s niet de enige actoren zouden zijn in het streven naar een geslaagde integratie.

Met deze brief hebben ze een afspraak gevraagd met de minister-president daaromtrent.

Info« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
13-11-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links