Sociaal handvest: opnieuw uitvoeringsbesluiten geplandDe Regering is vast van plan om het Sociaal Handvest nog verder om te vormen in reglementaire teksten. Om die reden, en omdat de ordonnantie van 2014 verder uitvoeringsbesluiten nodig heeft, werd er weer een sociaal overleg georganiseerd.

De Regering zou intussen 5 teksten hebben geschreven, die gaan over de kaders, de evaluatie van het personeel, de opleiding en de vorming, de aanwerving, promotie en interne mobiliteit van het personeel. Ook de evaluatie van de secretaris en ontvanger zou in een uitvoeringsbesluit worden uitgewerkt. In een eerste versie van de evaluatie zou voorzien worden dat die steeds moet gehouden worden door twee evaluatoren. Tegelijk wordt ontslag na twee negatieve evaluaties mogelijk.

De Regering zou eind januari 2016 klaar willen zijn met de teksten, wat betekent dat er een sociaal overleg van het Comité C nog in januari 2016 georganiseerd zou worden. De Vereniging herhaalt dat in de materie van het personeel maatwerk de enige mogelijkheid is. De teksten moeten aan de gemeenten de autonomie laten om hun personeelsbeleid op eigen leest te kunnen schoeien, aangepast aan de noden van elke gemeente.

Vandaar dat het heel moeilijk is om een mobiliteit tussen de gemeenten onderling te organiseren. De Verenging had de kans om officieus haar opmerkingen over te maken, daarvoor werd er een werkgroep opgericht met de federatie van secretarissen en de WIG HR om zich te buigen over de voorstellen van de Regering.

Op 16 november 2015 was de Vereniging uitgenodigd als spreker op de studiedag van de WIG HR gewijd aan de evaluatie. Het kabinet van de Minister-President Vervoort was tevens aanwezig. Naar verluidt zouden de teksten voldoende ruimte laten voor een eigen beleid van de gemeenten en zou niet langer een evaluatie door twee evaluatoren voorzien zijn.


Nog geen concrete datum genoemd voor het vervolg


De datum van het volgende Comité C is nog niet bekend.

Meer info


« Terug

Auteur

Hildegard SCHMIDT
Publicatiedatum
18-12-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links