Sessie 2 : De hefbomen van de lokale besturen: personeel, belastingen en financiën

Vorming voor nieuwe mandatarissen van de Brusselse gemeenten


Quand et où - Waar & wanneer


14/12/2018 (18-20 h)
Salle Brel zaal - Passage 44


Programme - programma


• Introduction / Inleiding
Rochdi KHABAZI, Directeur Général, Bruxelles Pouvoirs Locaux /
Directeur-generaal bij Brussel Plaatselijke Besturen

• Budget, compte et fiscalité communale / Begroting, rekeningen en fiscaliteit van de gemeente
Philippe DEMOL, Président de la Fédération des Receveurs communaux et Receveur d’Etterbeek / Voorzitter van de Federatie van Gemeenteontvangers en Gemeenteontvanger Etterbeek

• Les finances locales – défis de la législature /
De lokale financiën – uitdagingen voor deze bestuursperiode
Arnaud DESSOY, Responsable des études en finances publiques, Belfius /
Hoofd studies overheidsfinanciën bij Belfius

• Le personnel communal - Questions juridiques / Het gemeentepersoneel - juridische kwesties
Pierre JOASSART, Rédacteur en chef du Journal des tribunaux du travail, Avocat en droit social / hoofdredacteur van "Journal des tribunaux du travail" en advocaat in sociaal recht

• Le personnel communal - Les enjeux liées à la GRH au sein de communes bruxelloises / Het gemeentepersoneel - Uitdagingen op het vlak van HR-management in de Brusselse gemeenten
Hélène HEUSE, Directrice des Ressources humaines à la commune d’Ixelles / HR-directrice van de gemeente Elsene

• Questions et réponses / Vragensessie
INSCHRIJVINGSFORMULIER

Wij bewaren uw gegevens. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & ons Privacybeleid  kan u uw persoonsgegevens in ons bestand raadplegen en verbeteren.

:  
:  
:  
:  
Franstalig  
Nederlandstalig  
mannelijk  
vrouwelijk  
:  
:  
:  
:  
:  
De cijfers in het veld kopiëren

* : verplicht veld
« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Event date
14-12-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links