01/10: Inhuldiging Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan

Uitnodiging van de feestelijke inhuldiging van het HABP.


Het nieuwe Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan (HABP), dat van 14 mei tot 14 juli 2018 aan een openbaar onderzoek werd onderworpen, werd op 22 november 2018 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in tweede lezing definitief goedgekeurd.

Dat plan legt de krachtlijnen van het afvalbeheer- en preventiebeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 2019-2023 vast: er werden 60 maatregelen goedgekeurd om de afvalproductie te beperken en hergebruik en recyclage te doen toenemen.

De algemene doelstellingen van het HABP zijn drievoudig:
1. Een omschakeling naar duurzamere en meer circulaire consumptiepraktijken verankeren;
2. De bewaring en nuttige toepassing van grondstoffen, indien mogelijk lokaal;
3. De economische aanbodsector overhalen om de circulaire praktijk mee concreet vorm te geven.

Het HABP 2019-2023 is georganiseerd volgens 7 strategische doelstellingen die als prioriteiten gelden en die op hun beurt uitgesplitst worden in een meerdere operationele doelstellingen die op hun beurt concrete maatregelen omvatten.

De strategische aanpak wordt opgebouwd volgens doelpubliek. Met uitzondering van de eerste doelstelling die het hele Plan structureert, richten de overige strategische doelstellingen zich tot specifieke doelgroepen:
  • de consumptiepraktijken van de gezinnen veranderen en ze motiveren voor zero afval;
  • de toekomstige generaties voorbereiden (scholen op elk onderwijsniveau, leerkrachten en leerlingen);
  • de consumptiepraktijken van de professionele activiteiten veranderen en ze motiveren voor zero afval;
  • de overgang van de bouwsector naar een circulair beheer van de hulpbronnen- en bouwafval voortzetten;
  • de nieuwe economie van het duurzame hulpbronnenbeheer ontwikkelen;
  • de acties van de openbare en private afvalprofessionals plannen en begeleiden om aan de behoeften van het Gewest tegemoet te komen.

Het Gewest krijgt een tool voor participatieve governance, die samen met de betrokken partijen wordt uitgewerkt om de huidige systeemuitdagingen aan te gaan.

U bent uitgenodigd op de feestelijke inhuldiging van het HABP dat plaatsvindt op dinsdag 01/10/2019 bij Leefmilieu Brussel.

Het volledige plan, het milieueffectenrapport en de milieuverklaring staan op de website van Leefmilieu Brussel.
« Terug

Auteur

Safiya Boudghene
Event date
01-10-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links