Opvangcrisis: ’integratiefase’In oktober 2015 schreven wij naar minister-president Rudi Vervoort en de bevoegde ministers voor Bijstand aan Personen Céline Fremault en Pascal Smet, om de aandacht te vestigen op onze vragen betreffende de manier waarop het Brussels Gewest de opvang en de integratie van vluchtelingen plant.

Nieuwe brief


Op 1 december schreef de Afdeling OCMW nogmaals, om officieel overleg te vragen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse OCMW’s over de impact van de opvangcrisis voor het Gewest en de beschikbare middelen.

Problematiek


Als eerstelijnsactoren verwachten de Brusselse OCMW’s dat zij nagenoeg 30 % van de erkende vluchtelingen moeten opvangen die de opvangstructuren verlaten na de behandeling van hun asielaanvraag. Zij zullen ook bijstand moeten verlenen aan personen wiens aanvraag geweigerd werd en die dringende medische hulp nodig hebben.

De Afdeling OCMW vestigde de aandacht van de Brusselse ministers op het belang van financiële ondersteuning voor de OCMW’s, maar ook ondersteuning door een doeltreffende coördinatie van het gewest- en gemeenschapsbeleid inzake huisvesting, tewerkstelling, vorming, gezondheidszorg, vertalingen, onderwijs, …

Gewestelijke steun


Uiteindelijk heeft het Gewest 850.000 euro vrijgemaakt om de Brusselse OCMW’s te helpen om steun te bieden aan migranten, daklozen, woonwagenbewoners en Roms. Aangezien de wettelijke basis de ordonnantie van 13 februari 2003 houdende de toekenning van bijzondere subsidies aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is, ontvingen de gemeenten de brief van de minister-president betreffende enerzijds de toekenning van een subsidie en anderzijds de verplichting om onmiddellijk het volledige voorschot en het saldo door te storten aan de OCMW’s. In dat kader moet er een overeenkomst ondertekend worden tussen gemeente en Gewest.

Meer infoOntmoetingen


In het vooruitzicht van de organisatie van officieel overleg tussen het Gewest en de OCMW’s vond een eerste ontmoeting plaats met vertegenwoordigers van de kabinetten Vervoort en Smet op 21 januari, aangevuld door nog meer overleg in maart 2016.
« Terug

Auteur

Marie WASTCHENKO
Publicatiedatum
07-03-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links