Oproep tot volledige benutting van Europese fondsen voor opvang van (kandidaat-)vluchtelingen

Op 22 september zonden de voorzitters van de VSGB, VVSG en UVCW en de voorzitters van de 3 Federaties van OCMW's een brief naar de federale regering, om hen aan te moedigen de Europese fondsen inzake asiel ten volle te benutten.

De drie Verenigingen vestigden de aandacht op drie elementen die enkel de federale regering zelf kan aankaarten bij de Europese Commissie: vraag om noodsteun voor België en meer geld voor het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie AMIF) in 2015 en 2016.

De brief was gebaseerd op de informatie die de REGR (Raad voor Europese Gemeenten en Regio's) aan zijn leden had overgemaakt.

Intussen kondigden de Europese Commissie op 23 september een hele reeks maatregelen aan met betrekking tot de opvang van kandidaat-vluchtelingen, met name budgettaire.

Op 24 september riep de Europese Raad (waarin Charles Michel zetelt) de Commissie op om de financiering van het AMIF te versterken.

Op 30 september stelde de Commissie voor om 801,3 miljoen euro toe te voegen aan het Europees budget 2015 en 900 miljoen euro aan het budget 2016. Nog 100 miljoen euro zouden toegevoegd worden aan de noodhulp, aangezien het vorige budget reeds opgebruikt is.

Op 29 september had de Commissie budgetten van het Europees Parlement de verhoging van dit fonds reeds goedgekeurd in de Europese begroting 2016.

Het Europees Parlement zal onderhandelen met de raad van ministers voor begroting, om deze budgetten te verhogen. België heeft dus een rol te spelen in deze onderhandelingen binnen de raad van ministers voor begroting. De kernboodschap van onze brief blijft dus actueel, net zoals de idee dat de federale overheid noodhulp vraagt.

Het spreekt voor zich dat als België positieve antwoorden krijgt vanwege Europa, er moet nagegaan worden hoe deze bijkomende fondsen gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van de opvang van kandidaat-vluchtelingen en de integratie van erkende vluchtelingen door de Belgische lokale overheden.

Update 8/1/2016: De Europese Commissie zegde, op 23 december 2015, 5 miljoenen euro noodhulp toe aan België. De middelen komen uit het Asiel- en Migratiefonds (AMIF). De middelen moeten dienen als noodsteun voor de opvang van asielzoekers. De noodhulp komt bovenop de nationale AMIF-programma’s voor België. Meer informatie hier. Er moet nagegaan worden hoe deze bijkomende fondsen gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van de opvang van kandidaat-vluchtelingen en de integratie van erkende vluchtelingen door de Belgische lokale overheden.

Info


Zie ook

 

« Terug

Auteur

Camille LEPINAY
Publicatiedatum
08-01-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links