Onze gewestelijke administratie: Voor wie? Waarvoor? Hoe? - enquête online

Tot eind december kan online een tevredenheidsenquête ingevuld worden. Daarna zullen rondetafelgesprekken bepaalde betrokken partijen benaderen, waaronder de gemeenten.

Het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG) heeft als taak het opstellen en uitvoeren van het Brusselse gewestelijke beleid, met het oog op een optimale dienstverlening aan de bevolking van het gewest.

Voor zijn eerste publieke raadpleging stelt het ministerie vier grote vragen aan de gebruikers en medewerkers:

  • Is uw gewestelijke administratie echt 'klantgericht'? Wordt alles in het werk gesteld om een kwaliteitsservice te kunnen bieden aan alle personen / instellingen / bedrijven die er contact mee opnemen, en dit op alle niveaus van haar werking?
  • Houdt uw gewestelijke administratie in haar werking rekening met duurzame ontwikkeling?
  • Is uw administratie een aantrekkelijke werkgever voor de jongeren en de toekomstige generaties?
  • Heeft uw administratie in haar werking oog voor het bestaan van de diversiteit (geslacht, leeftijd, handicap, huidskleur, ideologie, seksuele geaardheid, godsdienst, filosofische of politieke overtuigingen)?

Deze raadpleging is bestemd voor alle personen die occasioneel of geregeld, om bedrijfs- dan wel privéredenen, in contact komen met het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De bedoeling is het ministerie inzicht te geven in de sterke en zwakke punten van zijn werking, om zich te kunnen wapenen voor de uitdagingen van morgen.

De enquête omvat:

  • een online vragenlijst die bereikbaar is via de website www.voorwiewathoe.be (tot eind december 2011)
  • de organisatie van rondetafelgesprekken (begin 2012).

Voor de verspreiding van de enquête wordt actief samengewerkt met de verschillende besturen  van het MBHG en met een 40-tal verenigingen en instellingen uit het Brussels gewest. De start van de actie zal vergezeld gaan van een promotiecampagne.

Daarna: rondetafelgesprekken 


De rondetafelgesprekken, die begin 2012 zullen plaatsvinden, moeten dieper ingaan op de vragen. Zij zullen verschillende doelpublieken samenbrengen: burgers, werknemers, jongeren, bedrijven, verenigingen, personeelsleden van het MBHG, en de gemeentebesturen.

 

« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
25-11-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links