OCMW's ontmoeten de minister over spreidingsplan voor asielzoekersMidden december ontvingen alle Belgische gemeenten en OCMW’s een brief met quota in het kader van het spreidingsplan voor asielzoekers.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwam dat neer op 442 nieuwe plaatsen die gecreëerd moeten worden, wat overeenstemt met ongeveer 9 % van de 5.000 verdeelde plaatsen.

Actie van de OCMW's


De brief riep heel wat vragen op.
  • In een brief van 25 januari vroegen de Federaties van OCMW’s aan de minister van Maatschappelijke Integratie en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie om overleg, om antwoorden te krijgen op de vragen van de lokale besturen, maar ook om visies aan elkaar te toetsen, in het bijzonder wat de sancties betreft.
Deze ontmoeting vond plaats op 24 februari, in het kabinet van minister Borsus.
  • De Afdeling OCMW schreef ook naar de Brusselse minister-president, om diens aandacht te vestigen om het belang van dit dossier en de vragen waarmee de lokale besturen geconfronteerd worden.

Meer info

« Terug

Auteur

Marie WASTCHENKO
Publicatiedatum
04-03-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links