Nieuwe online tool in de strijd tegen schuldenoverlast: www.checkyourbudget.be

De vzw CAMD (Centre d'Appui aux services de Médiation de Dettes de la Région de Bruxelles-Capitale) heeft een gebruiksvriendelijke en interactieve website ontwikkeld om het gezinsbudget te berekenen. In een muisklik krijg je toegang tot tips om je uitgaven te beperken of je inkomsten op te trekken en ontdek je steunmogelijkheden voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Deze tool werd gecreëerd voor professionals, maar is ook toegankelijk voor particulieren.

De website www.checkyourbudget.be gaat in op enkele vaststellingen:

 • Overmatige schuldenlast wint terrein naarmate de levensduurte stijgt
 • Veel sociale maatregelen zijn onvoldoende gekend en worden te weinig gebruikt

Daarom heeft de vzw CAMD de website www.checkyourbudget.be gecreëerd.

Doel

 1. Het doel van deze website is bij te dragen tot de verbetering van de levenskwaliteit van de mensen, de meest kwetsbaren te steunen en te strijden tegen sociale uitsluiting en armoede. De surfer kan er
  • informatie vinden over de beschikbare hulp voor gezinnen met ontoereikende inkomsten, op basis van een repertorium van alle bestaande fiscale maatregelen, sociale bijstand en andere steunmaatregelen waarop een gezin in het Brussels Gewest een beroep kan doen;
  • nagaan of de betrokkene sociale rechten geniet, financiële maatschappelijke bijstand, fiscale stelsels waarvan hij gebruik zou kunnen maken (kinderbijslag, leefloon, werkloosheidsuitkering, ziekenfonds, uitkering voor gehandicapten, ...);
  • tips vinden om iemands inkomsten te verhogen, meer bepaald door werk: informatie over PWA, dienstencheques, ...
  • zijn budget berekenen en uitgaven op voorhand ramen met behulp van een interactief rooster (maandelijks en jaarlijks)
 2. Professionals helpen (maatschappelijk assistenten, magistraten, advocaten, gerechtelijk bemiddelaars) die dagelijks ramingen moeten maken van de inkomsten waarover een persoon of een gezin zou moeten beschikken om een menswaardig leven te kunnen leiden in ons land.
Allen worden zij als eerstelijnsmedewerker geconfronteerd met deze moeilijke vraag: hoe kunnen we de menselijke waardigheid inschatten, bij voorbeeld om bijkomende steun toe te kennen, te bepalen hoe veel geld de betrokkenen krijgen tijdens de schuldbemiddeling, onderhoudsgeld te berekenen, ...

Op deze website zijn referentiebedragen te vinden en andere gegevens om een minimumgrens te kunnen bepalen onder dewelke men geen menswaardig leven kan leiden in onze samenleving.

U bent maatschappelijk assistent, schuldbemiddelaar, advocaat, magistraat, adviseur, ... Hoe kan je de website gebruiken in uw dagelijkse praktijk?

De website www.checkyourbudget.be kan gebruikt worden:

 • om welbepaalde informatie te vinden
 • stelselmatig, als u het budget wil analyseren van een persoon of een gezin en u alle mogelijkheden wil nagaan om de bestaansmiddelen van de betrokkenen te verhogen of de uitgaven in te perken.

Info


www.checkyourbudget.be

Anne DEFOSSEZ
Directrice - Centre d'Appui aux services de Médiation de Dettes de la Région de Bruxelles Capitale
Eeuwfeestlaan 153-155 - 1180 Brussel
Tel. 02 217 88 05


« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
15-05-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links