Ruimtelijke ordening

Stedenbouw, planning, herwaardering van de wijken, monumenten en sites in Brussel.

Hier vindt u verslagen van initiatieven van de VSGB, nieuwtjes, artikels, studies of modelreglementen in verband met deze materie.

Contact

Olivier EVRARD

Nieuwe documenten

Geen nieuwe documenten Alle documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links