Actualiteit voor personeel

Wet 5 mei 2014 - diverse aangelegenheden inzake pensioenen overheidssector

Onze gecoördineerde Nieuwe Gemeentewet werd bijgewerkt [19.06.2014] -

Wijzigingen Nieuwe Gemeentewet: advies van de VSGB

De Vereniging schrijft naar de minister-president, ivm de geplande wijzigingen aan de Nieuwe Gemeentewet. Ze vraagt ook geraadpleegd ... [17.01.2014] AVCB

Pensioenen van statutair personeel

Gemeenschappelijke brief van de drie Verenigingen aan de minister van Pensioenen, om de aandacht te vestigen op de stijgende ... [28.06.2013] AVCB

Sociaal Handvest: voor modaliteiten via uitvoeringsbesluiten

De VSGB heeft naar de minister-president geschreven in verband met het Sociaal Handvest, om te vragen dat de financiële gevolgen ... [08.03.2013] AVCB

Ontmoetingen met kabinet Picqué en de Gouverneur

De VSGB besprak er een aantal belangrijke dossiers: politie, financiën, gsm-antennes, stedenbouwkundige lasten, Sociaal Handvest, ... [06.03.2013] AVCB

Brochure informeert gemeentepersoneel over geboorteverlof

Brochure "Kom papa, wees een man en zorg voor mij!" uitgegeven door het Bestuur Plaatselijke Besturen [27.02.2013] -

Ons Praktisch Handboek voor gemeentemandatarissen in enkele cijfers

Een nieuwe uitgave rolt van de pers - voortaan ook gericht tot gemeenteraadsleden. [27.11.2012] AVCB

Onderhoud van de VSGB met het kabinet van de minister van Pensioenen

[04.05.2012] AVCB

Praktisch handboek voor burgemeesters en schepenen - update

Bijgewerkte versie beschikbaar! [17.02.2012] AVCB

Bevordering van OCMW-secretarissen en -ontvangers: advies Afdeling OCMW gevraagd

Op 29 november schreven wij een brief naar de ministers Grouwels en Huytebroeck. [20.12.2011] CPAS
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links