Actualiteit voor gemeente organen

Nieuwsbrief nr. 119 is verschenen

Nieuwsbrief nr. 119 is zopas verschenen. [03.08.2020] AVCB

Het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet is door het Brussels Parlement aangenomen

In 2018 werd Brulocalis door het kabinet van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geraadpleegd om ... [30.07.2020] AVCB

[Covid-19] Werking van de gemeenteorganen in noodsituaties (Update)

Verlenging van de maatregelen met 60 dagen vanaf 15 mei [04.06.2020] AVCB

[Covid-19] Omzendbrief van het College van procureurs-generaal (Update)

[UPDATE 25.05.2020] Op 25 maart 2020 heeft het College van procureurs-generaal een bindende omzendbrief inzake het strafrechtelijk ... [26.05.2020] AVCB

[Covid-19] Overlegging van Akten aan de Toezichthoudende Overheden - Brussel Plaatselijke Besturen

[UPDATE 30.03.2020] Om de verspreiding van het virus bij de bevolking en de GOB te beperken, hebben de Brusselse Plaatselijke ... [30.03.2020] AVCB

[Covid-19] Gemeenteraden en Gemeentecolleges met videoconferentie

Ondanks de coronacrisis moet de continuïteit van de openbare dienstverlening gewaarborgd blijven, op voorwaarde dat er een ... [27.03.2020] AVCB

[Covid-19] Toekenning van volmachten aan de 19 Brusselse gemeenten

[26.03.2020] AVCB

[Covid-19] De continuïteit van de publieke dienstverlening en COVID 19

De continuïteit van de dienstverlening moet gewaarborgd blijven. Er moet echter wel rekening gehouden worden met een aantal ... [23.03.2020] AVCB

[Covid-19] Uitgaven die niet waren voorzien bij het opmaken van de gemeentebegrotingen voor het jaar 2020.

De minister van Plaatselijke Besturen, de heer Bernard Clerfayt, heeft op 18 maart een Omzendbrief opgesteld met betrekking ... [20.03.2020] AVCB

[Covid-19] Ministeriële omzendbrief : Organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis- werking van de besluitvormende organen

Sinds 13 maart middernacht tot en met 3 april heeft de federale Regering maatregelen genomen waarvan u kennis het genomen ... [19.03.2020] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links