Fiscaliteit

Het belastingsbeleid van de Brusselse gemeenten.

Hier vindt u verslagen van initiatieven van de VSGB, nieuwtjes, artikels, studies of modellen van belastingreglementen in verband met deze materie.
actualites

[Covid-19] Opschorting van de termijnen: bepaalde fiscale termijnen uitgesloten van de opschortingsmaatregel

Op 4 juni 2020 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een besluit aangenomen tot wijziging van het volmachtbesluit nr. 2020/001 betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd om bepaalde fiscale termijnen uit te sluiten van de opschortingsmaatregel uit voornoemd besluit. [16.06.2020] AVCB

[Covid-19] Aanbevelingen en maatregelen inzake de gemeentelijke fiscaliteit

Om de negatieve impact van de gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus op de lokale economie zoveel mogelijk te beperken, vinden heel wat gemeenten het nodig om hun zelfstandigen en handelaars te ondersteunen en nemen ze hiervoor fiscale maatregelen; ze kiezen bijvoorbeeld voor een verlaging en/of vrijstelling van bedrijfsbelastingen of een moratorium op het innen van bepaalde belastingen die dit jaar van toepassing zijn op al hun inwoners. [09.04.2020] AVCB

Invordering van gemeentebelastingen – Het Brussels Gewest vult snel de gaten als gevolg van het nieuwe Wetboek van invordering

Naar aanleiding van een gezamenlijke actie van Brulocalis en de Federatie van Gemeenteontvangers in november 2019 werd de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de gemeentebelastingen aangepast aan het nieuwe Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen om de inning van gemeentelijke belastingen te vrijwaren en de wettigheid van de invordering te garanderen. [28.01.2020] AVCB
Alle nieuwtjes i.v.m. deze materie
agenda Er is op dit moment geen evenement gepland. Alle evenementen

Contact

Boryana RUSLANOVA NIKOLOVA

Nieuwe documenten

Geen nieuwe documenten Alle documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links