Europese projecten

De cel “Europese projecten” van de VSGB sensibiliseert en informeert de 19 Brusselse gemeenten om Europese projecten tot stand te brengen en bevordert de synergie met het Gewest op dat vlak. De cel animeert de werkgroep Europa die terzake actief is. De cel maakt deel uit van de dienst Duurzame Stad van de VSGB.

Hier vindt u verslagen van initiatieven van de VSGB, nieuwtjes, artikels en studies in verband met deze materie.
actualites

Vijf minuten voor het Europese cohesiebeleid (video)

Brulocalis steunt een sterk cohesiebeleid en is bezorgd over het voorstel voor nieuw meerjarig financieel kader dat de aan dit beleid toegewezen begroting aanzienlijk doet krimpen.

Samen met de andere leden van de REGR vraagt Brulocalis om garanties dat de lokale en regionale overheden niet zouden worden gestraft door beslissingen van nationale regeringen van de EU-lidstaten.

Lokale en regionale overheden zijn immers de belangrijkste financiers en investeerders in de belangrijkste sectoren van het cohesiebeleid. Lokale en regionale besturen en hun netwerken moeten dan ook nauw worden betrokken bij de uitstippeling en de uitvoering van dit beleid. [03.09.2018] AVCB

Overwinning: Europarlement bekrachtigt rol van steden

Schitterend nieuws voor de lokale overheden en hun verenigingen: op 3 juli heeft het Europees Parlement in Straatsburg een resolutie aangenomen over de "Rol van de steden in het institutionele kader van de Unie". De tekst creëert een wettelijke basis die steden en hun verenigingen in staat stelt formeel en systematisch deel te nemen aan het Europese besluitvormingsproces. [01.08.2018] -

Burgerdebat over het cohesiebeleid in Brussel

Het Europees cohesiebeleid is een actueel thema. We herinneren ons nog dat België vreesde dat het door de Europese Unie toegekende budgetten voor de periode 2021-2027 zou verliezen als de Europese Unie zijn toewijzingscriteria zou wijzigen. Uiteindelijk zou het misschien helemaal niet zo zijn en zou België aanzienlijke financiële middelen behouden in het kader van het cohesiebeleid. Op 29 mei heeft de Europese Commissie immers haar begrotingsvoorstel op dat vlak bekendgemaakt.

Een uitstekende gelegenheid dus voor Europese, Belgische en Brusselse politici om op 5 juni de burgers te ontmoeten en hen uit te leggen wat de uitdagingen en de resultaten zijn van het Europese cohesiebeleid waarvan de twee belangrijkste fondsen, het EFRO en het ESF, afhangen. [08.06.2018] AVCB
Alle nieuwtjes i.v.m. deze materie
agenda Er is op dit moment geen evenement gepland. Alle evenementen

Contact

Davide LANZILLOTTI

Nieuwe documenten

Geen nieuwe documenten Alle documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links