Administratieve politie

Taken van administratieve politie van de Brusselse gemeenten: toezicht op overtredingen, sancties, boetes.

Hier vindt u verslagen van initiatieven van de VSGB, nieuwtjes, artikels, studies of modelreglementen in verband met deze materie.
actualites

Sectoraal akkoord politie – Beroep tot vernietiging bij de Raad van State

Sectoraal akkoord politie – Koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten – Beroep tot vernietiging bij de Raad van State
Brulocalis om een beroep (tot tussenkomst dat bij het door de UVCW reeds ingediende beroep komt ) in te dienen tegen het koninklijk besluit van 20 juni 2019 (hierna ‘het besluit’) bij de Raad van State. [24.10.2019] AVCB

Sectoraal akkoord politie: de 3 verenigingen weigeren meerkosten te dragen

De federale regering heeft een sectoraal akkoord gesloten met de politievakbonden. Het zouden echter de politiezones zijn die de rekening gaan betalen. De verenigingen van gemeenten ijveren er al maandenlang voor dat het federaal niveau de gevolgen op zich zou nemen van de akkoorden waarover zij alleen onderhandelen. De federale regering had zich daartoe verbonden, maar heeft haar toezegging niet geconcretiseerd in de begrotingscirculaire. Daarom schreven de verenigingen van gemeenten in december 2018 nogmaals naar minister De Crem daaromtrent. [08.01.2019] AVCB

Schrapping quota ziektedagen – Verenigingen schrijven naar minister

In een gezamenlijke brief van 28 november kaartten de drie Verenigingen van steden en gemeenten (Brulocalis, VVSG en UVCW) de uitbreiding van de hervorming van het ziektestelsel van statutaire federale ambtenaren tot de politie aan bij de minister van Binnenlandse Zaken. [10.12.2018] AVCB
Alle nieuwtjes i.v.m. deze materie
agenda Er is op dit moment geen evenement gepland. Alle evenementen

Contact

Isabelle VINCKE

Nieuwe documenten

Geen nieuwe documenten Alle documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links