Impact van de bevolkingsgroei op het aantal scholieren in Brussel

Uit een gewestelijke studie blijkt dat er binnen de 5 jaar 79 nieuwe scholen zouden moeten komen om het hoofd te bieden aan de bevolkingsgroei.

Het Planbureau heeft berekend dat de Brusselse bevolking tegen 2020 met 200.000 inwoners zou uitbreiden. In het Gewest werd deze voorspelling uitgespit en kwam men tot het besluit dat die kaap wellicht al in 2018 overschreden zal worden. De Regering tracht hier de gepaste politieke conclusies uit te trekken.

Zo heeft de Regering aan het Brussels Instituut voor Statistiek een studie gevraagd over de nood aan nieuwe scholen.

Nieuwe scholen: dringend


De studie wijst uit dat er de 5 komende jaar niet minder dan 79 nieuwe scholen gecreëerd zouden moeten worden om de jeugd op te vangen.

De verdeling ziet er als volgt uit:
  • 34 basisscholen (telkens 200 plaatsen). De opvallendste behoeften zijn merkbaar in Sint-Joost-ten-Node, Sint-Gillis, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Vorst, Elsene en Evere, die niet over voldoende plaats beschikken om de plaatselijke bevolking op te vangen. Er worden de komende 5 jaar 7.265 nieuwe kinderen verwacht over het hele Brusselse Gewest, zijnde een toename met 14 %.
  • 39 lagere scholen (telkens 300 plaatsen). De grootste behoeften worden opgetekend in dezelfde gemeenten, waarbij ook nog Watermaal-Bosvoorde en Sint-Agatha-Berchem aansluiten. Er worden de komende 5 jaar 10.923 bijkomende scholieren verwacht over het hele gewestelijke grondgebied, zijnde een groei met 14 %.
  • 6 secundaire scholen (ieder goed voor 700 tot 1.000 plaatsen). Aangezien middelbare scholieren mobieler zijn dan kinderen uit de basisschool, liggen de behoeften anders maar het aanbod is toch ontoereikend in Sint-Agatha-Berchem, Molenbeek, Vorst, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Evere en Oudergem. We verwachten de komende 5 jaar 4.702 bijkomende leerlingen over het hele Brusselse Gewest, zijnde een stijging met 6 %.
En voor de periode 2015-2020 zou de groei nog aanhouden, maar lichtjes vertragen. De massale toevloed van kinderen in de kleuter- en lagere scholen van de periode 2010-2015 zal logischerwijs uitmonden in een toevloed naar het secundair net.


Het politieke antwoord


De door de Regering aangevraagde studie is een eerste etappe, die het terrein verkent en de behoeften inventariseert.

De Regering wil een schoolinvesteringsplan opstellen, waarvan de details na de paasvakantie besproken zullen worden op een rondetafelvergadering met de gemeenschappen.

Een van de eerste mogelijkheden die Charles Picqué naar voren schuift, zijn samenwerkingsverbanden om kantoorgebouwen om te vormen tot scholen. Zo omzeilt men het probleem van het gebrek aan onbebouwde terreinen in bepaalde gemeenten. Die reconversie zou via fiscale gunstmaatregelen aangemoedigd kunnen worden. Een andere optie is nieuwe scholen in de wijkcontracten op te nemen. Er zou tevens een inventaris opgemaakt kunnen worden van de mogelijkheden om de bestaande infrastructuren uit te breiden.

Het probleem met de schoolgebouwen ligt in het verlengde van het probleem dat geleid heeft tot de opstelling van het kribbeplan. Daar moet volgens de minister-voorzitter rekening mee gehouden worden in het volgende gewestelijk ontwikkelingsplan, dat gebaseerd is op de verwachte demografische evolutie, om er de nodige ontwikkelingslijnen uit te halen.

Info


De studie over de impact van de bevolkingsgroei op het aantal scholieren in Brussel zal binnenkort beschikbaar zijn op www.statbru.irisnet.be
« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
23-03-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links