De VSGB, Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De VSGB is een vzw die ten dienste staat van de Brusselse lokale overheden en door die overheden werd opgericht. Zij geeft advies, verspreidt informatie en verleent bijstand om de belangen van de Brusselse gemeenten en OCMW's te behartigen.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links