De VSGB, Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De VSGB is een vzw die ten dienste staat van de Brusselse lokale overheden en door die overheden werd opgericht. Zij geeft advies, verspreidt informatie en verleent bijstand om de belangen van de Brusselse gemeenten en OCMW's te behartigen.

actualites

Brulocalis spreekt de FOD Volksgezondheid aan over de werking van de Medex

Brulocalis en haar zusterverenigingen hebben een brief gestuurd naar de OD Volksgenzondheid, bevoegd voor de Medex, om hem de problement die de gemeenten ondervindenin het Kader van pensionering voor fysieke ongeschiktheid. [22.05.2019] -

La Banque de Données des Actes de l'État Civil (BAEC) – Lancement graduel à partir du 31 mars 2019

Info du SPF Justice & SPF Intérieur [02.04.2019] -

Hervorming BWRO: tweede fase inwerkingtreding uitgesteld tot 1 september 2019

De regering heeft aangekondigd dat de inwerkingtreding van bepaalde delen van de laatste hervorming van het Brussel Wetboek Ruimtelijke Ordening uitgesteld wordt. De meerderheid binnen het Brusselse Parlement heeft op 21 maart een voorstel van ordonnantie in die zin ingediend. Brulocalis had de regering ... [28.03.2019] -

e-Procurement - nieuwe omzendbrief voor snelle en efficiënte overheidsopdrachten

De omzendbrief van 16 januari 2019 vervangt de gewestelijke circulaire van 2 oktober 2017 betreffende het gebruik van e-Procurement-applicaties door de entiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanaf 1 maart 2019 biedt het een kader voor het gebruik van e-Procurement-applicaties (e-Notification ... [25.03.2019] -

Strijd tegen terrorisme mag beroepsgeheim niet op de helling zetten

Op 14 maart heeft het Grondwettelijk Hof, naar aanleiding van de vordering van 23 verzoekers [i], de verplichte opheffing van het beroepsgeheim voor de sociaal assistenten van de socialezekerheidsinstellingen nietig verklaard, omdat hun personeel het begrip 'ernstig vermoeden van terroristisch misdrijf', ... [15.03.2019] CPAS
Alle nieuwtjes
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links