Het Brusselse Gewest creëert 800 banen voor de jongeren - oproep tot voorstel voor de gemeenten

Deadline: 8 april

Voor het eerst zorgt het Brusselse Gewest voor een Copernicaanse omwenteling in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Het Gewest verbindt er zich formeel toe een tewerkstelling van één jaar aan te bieden aan iedereen die jonger is dan 25 jaar en die na 18 maand begeleiding door Actiris nog geen job zou gevonden hebben.

Het inschakelingscontract is het paradepaardje van de onderhandelingen van juli 2014 en hét nieuwe element bij uitstek van deze legislatuur.

Door jongeren die het verst van de arbeidsmarkt staan te verzekeren van een eerste job gaat de Brusselse Regering de strijd aan tegen de langdurige werkloosheid van de Brusselse jongeren. Voor de werkgevers die van deze maatregel gebruik willen maken is dit een echte stap in de richting van sociaal engagement met het voordeel van tewerkstelling gesubsidieerd door het Gewest.

Wat is een inschakelingscontract?


Het inschakelingscontract kan gedefinieerd worden als een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 12 maanden, gesubsidieerd door het Gewest dat de jonge werkzoekende, die ondanks al zijn inspanningen nog geen job gevonden heeft, moet toelaten een eerste werkervaring en competenties te verwerven waardoor hij kan doorstromen naar een duurzame en kwalitatieve tewerkstelling.

Het inschakelingscontract ligt in het verlengde van de Jongerengarantie en vormt er een aanvulling op. Het beoogde doelpubliek van deze maatregel is daarom elke jongere onder de 25 jaar die na zijn studies als niet-werkende werkzoekende staat ingeschreven bij Actiris en dit sedert tenminste 18 maand en die tijdens die periode nog geen werkervaring van meer dan 90 gecumuleerde dagen heeft.

Voor welke werkgevers?


Het inschakelingscontract zal dan ook in eerste instantie enkel gebruikt kunnen worden door werkgevers in de openbare sector en de non-profitsector.

Om een snelle invoering mogelijk te maken, werd geopteerd voor het juridische en administratieve kader van de Gesubsidieerde Contractuelen – GECO.

Momenteel schrijft het Gewest via Actiris een projectproep uit zodat de werkgevers uit de sector hun posten kunnen indienen. Concreet betekent dit dat de geïnteresseerde werkgevers tot 8 april de tijd hebben om hun dossier in te dienen.
Rekening houdend met de doelstelling van het inschakelingscontract is het van essentieel belang dat de jongere tewerkgesteld wordt binnen een welomlijnd kader waarin hij een kwaliteitsvolle beroepservaring kan opdoen en nieuwe competenties kan verwerven die ten gelde kunnen gemaakt worden op de arbeidsmarkt.

Om het inschakelingscontract te kunnen objectiveren moet er voor de jongere een omkadering voorzien worden tijdens zijn contract en moeten de competenties die de jongere zal verworven hebben op het einde van zijn contract duidelijk omschreven worden op het aanvraagformulier.

Meer info

« Terug
Publicatiedatum
08-03-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links