Herverdeling van de taken tussen gemeenten en Gewest

De VSGB werd gehoord in het comité der wijzen.

In uitvoering van het regeerakkoord van 2009 werd er een werkgroep opgericht om na te denken over de respectieve bevoegdheden van het Gewest en de gemeenten. Die moet zijn conclusies voor het verlof indienen, teneinde een politiekere bespreking van de kwestie voor te bereiden, die in een tweede fase moet plaatshebben.
 
In die context heeft een eerste hoorzitting van de Vereniging in het zogenaamde comité der wijzen plaatsgehad op 12 februari in het Brussels Parlement. De Vereniging was er vertegenwoordigd door haar voorzitter Marc Cools en directeur Marc Thoulen. De nota die er voorgesteld werd, weerspiegelt de consensus van de instanties van de Vereniging en richt de schijnwerpers op twee elementen: subsidiariteit en evenwichtige financiering van de gemeentelijke opdrachten.
 
De discussie draait voornamelijk rond de begrippen efficiëntie en effectiviteit, die zeer complex zijn, maar er werden ook andere elementen besproken, zoals de verlichting van de procedures van toezicht en subsidiëring, de nood om het debat over de taakverdeling aan te vullen met een ander debat over de coördinatie tussen de verschillende niveaus, over de nood aan ontsluiting van de gewestelijke departementen, de mechanismen van solidariteit tussen gemeenten, de mogelijkheden van contractualisering met het Gewest, enz. Er vonden openhartige uitwisselingen plaats en het standpunt van de Vereniging kreeg gehoor.
« Terug

Auteur

Marc THOULEN
Publicatiedatum
23-03-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links