Grootstedenbeleid: dotatie behouden

Dankzij de Vereniging blijft de dotatie voor 2010 dezelfde als vorig jaar.

Op 8 oktober – vlak voor de afronding van het begrotingsconclaaf – nam de Vereniging contact op met de toenmalige premier Herman Van Rompuy om te vragen het grootstedenbeleid niet op te offeren, met de nadruk op het feit dat de wijken in moeilijkheden de eerste zijn die lijden onder de crisis, de nood om meer dan ooit een beleid voor sociale cohesie te voeren, en de weerslag op het vlak van tewerkstelling die een inkrimping van de budgetten zou teweegbrengen.

Wij durven te geloven dat dit initiatief dat van de federale minister voor grootstedenbeleid Michel Daerden kracht bijgezet heeft, aangezien de envelop van vorig jaar in 2010 uiteindelijk behouden bleef voor een bedrag van 67 miljoen euro, waarvan 24,50 % ten gunste van de Brusselse gemeenten.

Bovendien werd er 84 miljoen euro uitgetrokken om het hoofd te bieden aan de uitgaven van de contracten 2005-2009 en voorschotten te storten voor het programma 2010.

Deze maatregelen zijn waarschijnlijk de voorbode van de regionalisering van het grootstedenbeleid in het kader van de volgende institutionele onderhandelingen, waarbij de Brusselse onderhandelaars het deel van het budget dat totnogtoe uitgetrokken werd voor het Brussels Gewest, zullen moeten verdedigen.
« Terug

Auteur

Marc THOULEN
Publicatiedatum
23-03-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links