Geneesmiddelen in rusthuizen: technische problemen van de hervorming

Een plan voor besparingen op geneesmiddelen in rusthuizen zou op 1 juli in werking treden. De Federaties van OCMW's kaarten de technische problemen aan in een brief aan de minister.

Een plan voor besparingen op geneesmiddelen in rusthuizen zou op 1 juli in werking treden.

De algemene beleidsnota Volksgezondheid vermeldt het gebruik van de ziekenhuisapotheker voor de afgifte van medicijnen in de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen, wat een besparing kan opleveren.

In de OCMW's en de sector in het algemeen stellen velen zich vragen over de precieze inhoud van deze maatregel van de regering, waaraan de federale minister van Volksgezondheid momenteel werkt.

De rusthuizen zullen geneesmiddelen kunnen verkrijgen

  • via de apotheek van een ziekenhuis
  • of via een voor het publiek toegankelijke farmacie.
De kostprijs voor de ziekteverzekering zou dezelfde zijn.

Er lijkt dus niets te veranderen voor het rusthuis, maar voor de facturatie door het Riziv werkt de minister aan een nieuwe vergoeding van de apotheker, die rekening houdt met het werk van degene die leveringen doet in een rusthuis.


Actie van de Federaties van OCMW's


In een brief van 9 maart aan minister Laurette Onkelinx wezen de Federaties van OCMW's op de vele technische problemen die de geplande maatregel teweegbrengt, en hebben zij hun twijfels uitgesproken over een toepassing op 1 juli.

 

 


« Terug

Auteur

Christine DEKONICK
Publicatiedatum
21-06-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links