Actualiteit

OCMW's zijn gekant tegen de regionalisering van sociale fondsen en subsidies

Brief van de OCMW's aan de verschillende ministers en onderhandelaars van de volgende federale meerderheid. [14.07.2010] AVCB

Openbare onderzoeken : veranderingen vanaf 15 juli 2010

De Regering preciseert de modaliteiten van bekendmaking van de axonometrie voor bepaalde projecten en verplicht de gemeente ... [30.06.2010] -

Algemene Vergadering 2010

Op 16 juni vond de Algemene Vergadering van de VSGB plaats, rond het dubbele thema van de rol van de gemeenten in de externe ... [25.06.2010] AVCB

Wil men het Grootstedenbeleid al afschaffen ?

De VSGB vraagt aan de regering erover te waken dat de betrokken gemeenten de nodige financiële middelen zouden krijgen voor ... [22.06.2010] AVCB

Memorandum van steden en gemeenten aan de nieuwe federale regering

18 fundamentele eisen voor de toekomst van de Belgische gemeenten [11.06.2010] AVCB

Sociale economie: de minister van Tewerkstelling luistert naar de verzuchtingen van de OCMW's

[08.06.2010] CPAS

Voedselverdeling: ontmoeting met de minister

[08.06.2010] CPAS

Asielzoekers: Afdeling OCMW ontmoet afgevaardigde voor opvangplaatsen

[08.06.2010] CPAS

Attractiviteitsplan voor verpleegkundigen: het anwoord van de minister

Het overblijvende geld van het sociaal akkoord zal onder de ziekenhuizen en rusthuizen verdeeld worden. [08.06.2010] CPAS

Huwelijk: getuigen blijven verplicht

De VSGB vraagt de aanwezigheid van getuigen te behouden om schijnhuwelijken te verhinderen. [08.06.2010] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links