Actualiteit

Vier workshops Lokale Agenda 21 in het najaar van 2010

De versterking van de link tussen research en uitwerking van duurzaam beleid op lokaal niveau, een project rond duurzame ... [13.01.2011] AVCB

Missie naar Congo

Ondersteuning van de Congelese burgerlijke stand, oprichting van twee nieuwe samenwerkingsverbanden en monitoring van het ... [13.01.2011] AVCB

Missie naar Senegal: financiering van de lokale ontwikkeling

Deelname aan het eerste Euro-Senegalese congres van de gedecentraliseerde samenwerking [13.01.2011] AVCB

Gezinshereniging: het begrip "voldoende huisvesting" verduidelijkt

Een nieuw koninklijk besluit verduidelijkt de huisvestingsvoorwaarden waaronder gezinshereniging kan worden toegestaan. Als ... [12.01.2011] -

Uitbetaling Copernicuspremies aan politieambtenaren … vervolg

Uitleg van de Minister van Binnenlandse Zaken in de Senaat. De Minister heeft de vakbonden gevraagd om te wachten op de volgende ... [23.12.2010] -

Pensioenen: de VSGB schrijft naar de minister

[22.12.2010] AVCB

Asielzoekers: de Vereniging schrijft naar de staatssecretaris en de eerste minister

Voor een verdelingsplan voor asielzoekers die niet door Fedasil opgevangen worden [22.12.2010] AVCB

Gemeenschapswachten: de VSGB schrijft naar de minister van Binnenlandse Zaken

De VSGB kaart 4 problemen aan die opgelost zouden moeten worden. [22.12.2010] AVCB

Kortfilm ivm Brusselse Lokale Agenda's 21

[22.12.2010] AVCB

Vorming gemeenschapswachten: erkenning van de GSOB

De gemeenschapswachten moeten aan een bepaald aantal voorwaarden voldoen om deze functie te kunnen uitoefenen. [21.12.2010] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links