Actualiteit

Nieuwsbrief nr. 119 is verschenen

Nieuwsbrief nr. 119 is zopas verschenen. [03.08.2020] AVCB

Gemeentelijke vzw’s: een interpretatieve omzendbrief

De minister van Plaatselijke Besturen, de heer Bernard Clerfayt, geeft in een omzendbrief enkele verduidelijkingen bij de ... [31.07.2020] -

Het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet is door het Brussels Parlement aangenomen

In 2018 werd Brulocalis door het kabinet van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geraadpleegd om ... [30.07.2020] AVCB

Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt haar relance-en herontwikkelingsplan voor

De Brusselse hoofdstedelijke regering heeft op 7 juli haar relance- en herontwikkelingsplan voorgesteld waarmee zij een antwoord ... [30.07.2020] -

Het Brusselse Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

[28.07.2020] -

[Covid-19] De centrale rol van de Burgemeester bij het vermijden van een heropflakkering van de epidemie - preventieve en reactieve maatregelen

[27.07.2020] AVCB

[Covid-19] Het is onze plicht om uit voorzorg meer tests uit te voeren bij onze rusthuisbewoners - Persbericht

Gezien de heropflakkering van de epidemie heeft de Federatie van Brusselse OCMW's - samen met andere betrokkenen die begaan ... [27.07.2020] CPAS

De Omzendbrief voor de uitbreiding van het gebruik van elektronische facturering treedt op 1 september in werking

De Omzendbrief is beschikbaar op de website van easy.brussels [27.07.2020] -

De Monitor van de duurzame ontwikkeling nr 31 is uit!

[20.07.2020] AVCB

[Covid-19] Het is onze collectieve plicht om goed voorbereid te zijn op een tweede COVID-19-golf in de rusthuizen Zullen een slechte methode en een slechte timing leiden tot een impasse?

[20.07.2020] CPAS
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links