Elektronische identiteitskaart 10 jaar geldig ... of zelfs onbeperkt

Maar voorlopig is het nog wachten op een KB ...

De wet van 9 januari 2012 verlengt de maximale geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart van 5 naar 10 jaar vanaf de datum van de aanvraag.

Het nieuwe artikel 6, § 6, van de wet 19 juli 1991 betreffende de identiteitskaarten stelt bovendien dat de Koning een langere geldigheidsduur kan vastleggen voor bepaalde categorieën personen. Volgens de voorbereidende werkzaamheden wordt daarbij gedacht aan 75-plussers.

Deze wet kadert in de algemene trend van besparing en administratieve vereenvoudiging, zowel voor de gemeente als voor de burger.

Een nuance bij de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen, om alle waarborgen te bieden qua technische betrouwbaarheid en veiligheid voor de 10-jaar geldige kaart: er moet nog een KB bij uitgevaardigd worden.

De wetgeving

  • Wet van 9 januari 2012 tot wijziging van artikel 6, § 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (BS 14 februari 2012) Inforum 263258

 

 


« Terug

Auteur

Boryana NIKOLOVA
Publicatiedatum
01-03-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links