Duurzame ontwikkeling: actie troef

Het voorbije trimester was goed gevuld voor het Forum voor Duurzame Ontwikkeling, dat heel wat activiteiten bijwoonde of organiseerde. Een overzicht.

Op het vlak van duurzame ontwikkeling begeleidt de Vereniging de Lokale Agenda's 21 en organiseert ze heel wat vergaderingen en uitwisselingen.

Studiebezoek Leuven


Op 22 maart werden de coördinatoren Agenda 21 uitgenodigd in Leuven voor de ontdekking van de realisaties terzake in Vlaanderen.

Op het programma stond een presentatie van de duurzame projecten van de stad:

 • Leuven klimaatneutraal
 • Leuven overmorgen
 • Leuven lokale voedselstrategie
De namiddag was gewijd aan duurzame voeding in de stad en het bezoek van enkele praktijkvoorbeelden:
 • "Leren ondernemen", een vzw die een sociale kruidenier tot stand bracht
 • "Het open veld", een stadsboerderij waar biologische en lokale producten ter plaatse verkocht worden

Workshop ivm verandering

 

Op 24 april organiseerde de Vereniging een workshop "Verandering! En dan?".

De spots werden er gericht op de weerstand tegen veranderingen, met de inbreng van een extern deskundige, Serge De Backer, van het agentschap Cap Conseil.

De voormiddag begon met een presentatie van wat verandering inhoudt en de typologie.

Daarna werden recepten gepresenteerd om alles tot een goed einde te brengen.

Workshop ivm uitsluiting van participatie

 

Op 22 mei was er een workshop "Uitgesloten van participatie? Uitdagingen en inspirerende voorbeelden".

Het thema van die voormiddag was de participatie van kansarmen en uitsluiting uit de processen van raadpleging en betrokkenheid van lokale actoren. Het woord werd er gegeven aan een externe deskundige van de denktank "Pour la solidarité".

Infosessie ivm voeding

 

In de marge daarvan was er in de Vereniging op 29 maart een infosessie "duurzame voeding voor lekkerbekken".

Een gelegenheid om kennis te maken met realisaties van onze overheden: overheidsopdrachten voor duurzamere maaltijden op school, biologische gemeenschapstuinen die samenwerken met "resto du coeur" en tips rond duurzame voeding voor gezinnen.

Er werd ook een stand van zaken opgemaakt van het gewestelijk programma rond duurzame voeding: voorstelling van verschillende projectoproepen, balans van samenwerkingsverbanden die aan de gang zijn, ...

Gastspreker op het seminarie Engage

 

Op 26 april was het Forum uitgenodigd als spreker op het Europees seminarie "Engage" dat georganiseerd werd in het kader van de conventie van burgemeesters voor een Europa van duurzame energie.

Het project Engage wordt gesubsidieerd door de Europese Unie en verenigt 12 teststeden uit 12 EU-landen. Luik vertegenwoordigt er België. Het project bestaat in een communicatiecampagne voor 3 doelgroepen:

 • de gemeente
 • het middenveld
 • de bevolking

De Vereniging stelde er het Brusselse voorbeeld voor op het vlak van bevordering en ondersteuning van duurzame ontwikkeling in gemeenten en OCMW's.

Coördinatie stand gemeenten op Milieufeest

 

De Vereniging coördineerde ook de aanwezigheid van gemeenten en OCMW's op het Grote Milieufeest op 3 juni, waarvoor drie voorbereidingsvergaderingen gehouden werden op 16 maart, 17 april en 15 mei.

Het thema voor de stand van de gemeenten op het Forum was duurzame voeding.

Animatie en documenten stelden verwezenlijkingen voor van de Brusselse lokale besturen:

 • duurzame refters op school
 • volkstuintjes en gemeenschappelijke boomgaarden
 • honingbijen op een overheidsgebouw
 • ...
« Terug

Auteur

Philippe MERTENS
Publicatiedatum
21-06-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links