De VSGB sluit zich aan bij het verzet tegen federale vennootschapsbelasting

De VSGB is mee in beroep gegaan tegen de wet waardoor de intercommunales onderworpen worden aan vennootschapsbelasting. Het ging om een voorzorgsmaatregel, want op 18 augustus verscheen in het Staatsblad de herstelwet van 10 augustus 2015 als antwoord op het lobbywerk van o.a. de VSGB.

De federale regering stemde op 19 december 2014 de programmawet die de intercommunales verplicht om voortaan vennootschapsbelasting te betalen. Ze deed dat omdat ze de concurrentie met de privésector wilde wegwerken. Daartegen trokken meerdere intercommunales, waaronder twee Brusselse, naar het Grondwettelijk Hof. De Vereniging steunt hen in hun verweer.

Samen met Interfin en Sibelga vecht de Verenging bepaalde aspecten aan van de nieuwe vennootschapsbelasting voor intercommunales bij het Grondwettelijk Hof. Eind vorig jaar werd die voor ze ingevoerd, zodat ze voortaan eraan onderworpen terwijl ze tot 2014 rechtspersonenbelasting betaalden. De overgang van het ene stelsel naar het andere baart echter zorgen. De intercommunales dreigen straks nog eens belast te worden voor de aangelegde reserves uit het verleden.

Precies daartegen gingen Interfin en Sibelga in het verweer.
  • Interfin is de financieringsintercommunale voor de 19 gemeenten van het Gewest
  • en Sibelga zorgt voor de aansluitingen, het onderhoud van de elektriciteitsnetten (openbare verlichting inbegrepen) en de gasnetten in het Brussels Gewest.

Problematiek


Van nu af aan zouden die reserves zodra ze van rekening veranderen nog eens worden belast, terwijl op het ogenblik van de opbouw niemand dat kon weten of vooruitzien. De opbouw van eigen vermogen wordt eigenlijk bestraft, net zoals de dividenden nog eens worden belast. Ondertussen is gebleken dat tal van intercommunales ervoor kiezen om de dividenden even hoog te houden, maar dat dan door te rekenen in de tarieven voor de gebruikers. Openbare dienstverleners zijn trouwens niet te vergelijken met privébedrijven.

Actie van de VSGB


Vandaar dat de vraag gesteld werd aan de regering om werk te maken van een correctie. Dat werd ook zo toegezegd in:
  • en ook tijdens een ontmoeting met de eerste minister
De regering heeft intussen dan ook werk willen maken van een aanpassingswet, maar bij het verstrijken van de beroepstermijn was die nog niet klaar.

De regering zal de wet aanpassen, maar toch werd er uit voorzorg een verweer ingediend


De Vereniging sluit zich daarom nu aan bij die eis door een verzoekschrift in vrijwillige tussenkomst in het geding in te dienen in afwachting van de nodige overgangsmaatregelen. Intussen is dat wel gebeurd, maar na het verstrijken van de beroepstermijn.

Zie ook

« Terug

Auteur

Hildegard SCHMIDT
Publicatiedatum
31-08-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links