De REGR is 60 jaar jong

Aangezien onze Vereniging momenteel het voorzitterschap uitoefent van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, stond ze op de eerste lijn voor de organisatie van de 60e verjaardag van de Raad van Europese Gemeenten en Regio's (REGR), die afgesloten werd in Brussel op 12 en 13 december 2011.

Daarbij kon zij rekenen op een nauwe samenwerking met haar zusterverenigingen en de REGR, naast gewaardeerde financiële ondersteuning vanwege Dexia Bank België en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De REGR is de Europese koepel van verenigingen van gemeenten en regio's, en is aanwezig in 40 landen, waaronder het onze. Het voert bij de Europese Unie en de Raad van Europa actie met betrekking tot de ontwikkeling van de instellingen ten gunste van de lokale en regionale besturen, waarbij het de waarden van lokale democratie en autonomie hoog in het vaandel draagt.

Groot debat ivm governance

 

Het eerste sterke moment van de 60e verjaardag was een publiek debat rond Europees bestuur en de participatie van de lokale besturen, een belangrijke uitdaging in deze tijden van economische crisis. Het werd een boeiende ontmoeting, met een prestigieus panel van sprekers, onder wie Commissievoorzitter Jose-Manuel Barroso en de Voorzitster van het Comité van de Regio's Mercedes Bresso. Het verliep achter gesloten deuren: de vijfhonderd zitjes van het Karel de Grote gebouw waren voorbehouden, en ook de Brusselaars verschenen op het appèl.

Onze Vereniging was niet alleen actief in de relationele en logistieke aspecten van dit grootse evenement, in het bijzonder voor de organisatie van het Directiecomité van de REGR en het sociale deel van de ontmoeting, maar leverde ook een inhoudelijke bijdrage aan de debatten.

Panelgesprek

 

Het tweede sterke moment was het panelgesprek met de voorzitters van onze drie verenigingen van lokale besturen, onder het voorzitterschap van Annemarie Jorritsma, gewezen Nederlands minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van Almere. De spots werden er gericht op de Belgische ervaringen inzake governance: de VVSG belichtte daarbij de verlichting van de planlast, de UVCW het supracommunale en onze Vereniging de administratieve vereenvoudiging. Onze voorzitter Marc Cools gaf een schets van de eigen structuur van Brussel en reikte tips aan om met dergelijke complexe structuren om te gaan.

Toekomstperspectieven voor de REGR

 

Tot slot mag onze Vereniging trots zijn dat in Brussel het akkoord ondertekend werd waarin de toekomstlijnen van de REGR vastgelegd werden. In dat kader was immers reeds lang een intern debat aan de gang tussen aanhangers van lobbying ten aanzien van de Commissie, in het kader van het Europees beleid, en voorstanders van de ontwikkeling van de uitwisselingen tussen leden, in het bijzonder op het vlak van democratie en governance. Het compromis dat in Brussel bereikt werd, bekrachtigt dat het ene geen voorrang mag krijgen op het andere, maar dat er naar een evenwicht en complementariteit tussen beide polen gestreefd moet worden. De tekst legt het kader vast van een toekomstige reorganisatie van de activiteiten van de REGR, die besparingen zal opleveren maar ook een betere zichtbaarheid. Voor de vergadering in Brussel heeft onze Vereniging haar steentje bijgedragen tot de vormgeving van de basis van een dergelijk compromis.

Info

 

60e verjaardag van de REGR

 


 


« Terug

Auteur

Marc THOULEN
Publicatiedatum
17-02-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links