De CREG valt de inkomsten van de gemeenten aan. De VSGB in de bres!

Aan de hand van twee besluiten die momenteel in opstelling zijn, wil de CREG de energiekosten terugschroeven door de distributienetbeheerders drastisch te reguleren, omdat ze de moed niet (gehad) hebben de producenten en leveranciers aan te pakken. Voor de CREG houdt de regulering een verlaging in van de vergoeding van de kapitalen die de gemeenten in deze netwerken investeren.

België moet (met de gebruikelijke vertraging!) de Europese richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG (3e energiepakket) omzetten.

Gebruik makend van de rol die deze richtlijnen aan de regulatoren toekennen en terwijl de debatten in het Parlement nog aan de gang zijn, heeft de Belgische federale regulator CREG beslist - alvorens de richtlijnen in het Belgisch recht omgezet waren - een nieuwe tariefstructuur op te leggen aan de beheerders van de distributienetten voor gas en elektriciteit voor de periode 2013-2017, met terugwerkende kracht voor 2009-2012.

De nieuwe tariefstructuur die de CREG aanbrengt, tracht de kosten van de netbeheerders te verlagen. Volgens een momenteel nog bijzonder vage methodologie zou de CREG zelf oordelen over het nut van de uitgaven en investeringen van de netbeheerders en zou ze zo de historische investeerders en hoofdaandeelhouders van de netbeheerders, die de gemeenten worden zijn, benadelen. De vergoeding van het geïnvesteerde kapitaal zou met minstens 25 % dalen, terwijl de dividenden – die reeds gekrompen zijn door de liberalisering van de energie – tot een symbolisch niveau zouden dalen.

Bovendien zou deze nieuwe methodologie een retroactieve weerslag hebben op de tarifaire voorwaarden die reeds vastgelegd zijn voor de periode 2009-2012 - wat totaal onaanvaardbaar is - en op de tarieven voor 2013-2017, nog minder aanvaardbaar aangezien de gewestelijk regulator Brugel de bevoegdheid van de CREG zal erven als de regionalisering van de bevoegdheid in 2014 effectief zal zijn.

Context

 

Ter herinnering: om de opening van de energiemarkt in België te vergemakkelijken werden de gemeenten aangezet om een actieve rol te spelen in de opsplitsing van de productie en de verkoop van energie en het beheer van de netwerken ("Unbundling"). Diezelfde gemeenten werden aangespoord – en hebben niet geaarzeld om veel directere verantwoordelijkheden te nemen – tot het operationeel beheer van de distributienetwerken in de voormalig gemengde sector, met de oprichting van Ores, Eandis en Sibelga-BNO. In afwezigheid van de federale overheid of kandidaat-privé-investeerders werden zij ook aangezet tot het stapsgewijs overkopen van de participatie van Electrabel in de transport- en distributie-activiteiten, en dit tegen een prijs die vastgelegd werd in functie van de methodes voor valorisering en regulering van de CREG zelf.

De VSGB protesteert bij de bevoegde ministers

 

Daarom hebben de VSGB en haar Vlaamse en Waalse zustervereniging aan de formateur, de eerste minister en de bevoegde ministers laten weten dat zij absoluut gekant zijn tegen de plannen van de CREG.

Info

 

 

« Terug

Auteur

Robert PETIT
Publicatiedatum
17-10-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links