Daklozen sensibiliseren voor het referentieadres: de OCMW's schrijven naar de bevoegde ministersContext


Op 22 september schreven de Vlaamse, Brusselse en Waalse Afdeling OCMW een brief naar minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard, over het project Homere.

Dit project kwam tot stand in de FOD Binnenlandse Zaken en heeft tot doel de daklozen te sensibiliseren voor de mogelijkheden van een referentieadres, door de toegang tot een helpdesk en bezoeken van deskundigen op het terrein.

Probleem


De OCMW's vinden het referentieadres een goed instrument om die mensen opnieuw vaste voet te geven in de samenleving en sociale rechten terug te krijgen of te verkrijgen, maar de federaties hebben het bestaan van dit project slechts onrechtstreeks vernomen en betreuren dat zij niet geraadpleegd werden alvorens het bekendgemaakt werd.

Zij hebben een advies uitgebracht in de vorm van commentaar, niet alleen om positief bij te dragen tot de verbetering van het initiatief, maar ook om opmerkingen aan te kaarten over de concrete moeilijkheden bij de toepassing van het referentieadres.


Vragen


De federaties vragen:
  • de rol van de helpdesk te beperken tot algemene juridische informatie en geen uitspraken te doen over individuele elementen in het kader van de beoordeling van de toekenningsvoorwaarden, aangezien dat de bevoegdheid van het OCMW is
  • en degelijke opleiding aan te bieden voor de deskundigen.

Info


Download de brief van de OCMW's aan minister Annemie Turtelboom
« Terug

Auteur

Christine DEKONINCK
Publicatiedatum
14-11-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links