Burgerparticipatie: van goesting naar praktijkOm deze editie van de EWLD 2019 af te sluiten, stellen Brulocalis en de Schepen van Participatie van de Stad Brussel u een voormiddag van ontmoeting, uitwisseling en vorming voor tussen verkozenen en ambtenaren verantwoordelijk voor burgerparticipatie.

 


Burgerlijke participatie: van willen naar doen


Is participatie altijd de goede keuze?
De participatie van burgers aan de beslissingsprocessen zit in de lift. Heel wat beleidsvoerders zouden graag zulke participatieve processen opzetten.

Maar is het wel altijd aangewezen, of zelfs mogelijk, om de burger te laten participeren?Hoe kunt u bepalen of de betrokkenheid van de burger bij de besluitvorming gerechtvaardigd is? En als dat het geval is, hoe kunt u het proces tot een goed einde brengen?

Deze opleiding reikt uw diensten een lijst met vragen en goede reflexen aan om verzoeken om participatie optimaal te kunnen beoordelen, om de projecten te selecteren die echt participatief zijn, en om een efficiënte participatie te organiseren.

Diversiteit en participatie: loting als magische oplossing?


Loting om een representatief panel van deelnemers samen te stellen, is een veelbesproken onderwerp, zowel op gewestelijk als op gemeentelijk niveau.

Maar garandeert een loting wel echt de diversiteit van de deelnemers en de vertegenwoordiging van alle bevolkingslagen? Waarom en wanneer kunt u gebruikmaken van een loting? Hoe moet u een loting organiseren en wat is de kostprijs?

Als een loting geen optie is, hoe kunt u de diversiteit van de deelnemers aan de participatieve processen verbeteren en vermijden dat steeds dezelfde personen deelnemen?

Tijdens deze opleiding leren uw diensten bepalen welke maatregel het meest aangewezen is om de burgers te activeren.

Programma


8.30 uur: Onthaal
9.00 uur: Welkomstwoord van Corinne François; Directeur van Brulocalis
9.15 uur: ‘Europese Week van de Lokale Democratie: een initiatief dat ons samenbrengt’ in aanwezigheid van Bryony Rudkins, lid van de delegatie van het Verenigd Koninkrijk in het Congres van de Raad van Europa, thematisch woordvoerder over EWLD
9.40 uur: ‘De participatieladder: de acht participatieniveaus’ (Dimitri Lemaire)
10.10 uur: ‘Burgerlijke participatie: ja, maar waarom?’ (Florence Leroy)
10.50 uur: Simulatie: hoe moet je een verzoek of een participatief project kaderen?
11.20 uur: ‘Loting: ja, maar hoe?’ Het proces om een loting te organiseren (Dimitri Lemaire)
11.45 uur: Q&A met de twee trainers
12.30 uur: Slotwoord van Arnaud Pinxteren - schepen voor de deelname van de stad Brussel
12.35 uur: Lunch

Sprekers


  • Florence is een onafhankelijke experte in participatieve methodologie en strategie en een erkende bemiddelaarster. Ze behaalde haar diploma van ingenieur aan het Europacollege en is gespecialiseerd in stakeholdermanagement en bemiddeling. Eerder was ze zowel in de openbare sector (Europese Commissie en federale staat) als in de privésector (Eneco Wind Belgium) werkzaam als projectleider van zogenaamde complexe infrastructuurprojecten (grensoverschrijdend, met een sterke lokale tegenkanting, een nieuwe technologie, ...). Naast dit technischere traject is ze vanaf 2010 opleidingen beginnen te volgen in communicatie, conflictbeheer, technieken voor het faciliteren van de collectieve intelligentie en bemiddeling. Inmiddels is Florence gespecialiseerd in het ontwerpen van participatieve processen voor projecten met verschillende stakeholders.
  • Dimitri is directeur van Particitiz, een instelling die innoverende voorzieningen voor interactie tussen politici en burgers ontwikkelt op basis van tools voor emotionele en collectieve intelligentie, technieken voor burgerlijke uitingen en loting. Hij ontwierp tal van participatieve processen, zoals de Agora’s en de Consensusconferentie van het Europees Parlement, ‘Klimaatspelers’ voor Leefmilieu Brussel, ‘WAM1080’ voor de gemeente Molenbeek, ‘G1060’ voor de gemeente Sint-Gillis en ‘Make Your Brussels - Mobility’ voor het Brussels Parlement. Momenteel begeleidt hij Oudergem, Elsene, Watermaal-Bosvoorde en Brussel-Stad in het kader van hun strategie voor burgerlijke participatie. Hij werkt ook als expert voor de Verenigde Naties en de OESO en werkt mee aan projecten rond democratische innovaties in Peru, Libanon en Marokko.

Waar & wanneer


Deze ochtend zal doorgaan in de Militiezaal in het Stadhuis van Brussel.
Onthaal: 8u30 – lunch met debriefing vanaf 13u

***

Ben jij bezig met participatie? Ben je nieuwsgierig om nieuwe tools of ideeën te ontdekken? Reserveer dan dit moment in jouw agenda en bevestig ons zo snel mogelijk jouw aanwezigheid.
Het gedetailleerde programma wordt zo snel mogelijk meegedeeld.

Inschrijving

Wij bewaren uw gegevens. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & ons Privacybeleid  kan u uw persoonsgegevens in ons bestand raadplegen en verbeteren.

:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
Lunch  
De cijfers in het veld kopiëren

* : verplicht veld
« Terug

Auteur

Philippe Delvaux
Event date
06-12-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links