Brussels verkeersveiligheidsfonds van start

De regering heeft het Brussels verkeersveiligheidsfonds goedgekeurd. De VSGB is verheugd over de vooruitgang in dit dossier, dat wij reeds lang volgden.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzamelt binnen één verkeersveiligheidsfonds de ontvangsten uit snelheidsovertredingen, alsook retributies van rijscholen, homologatie en keuring van voertuigen.

In 2016 wordt voor 12,9 miljoen euro aan ontvangsten toegewezen aan het fonds.

Weginfrastructuur & campagnes


De middelen uit het fonds gaan volledig naar het verhogen van de verkeersveiligheid in Brussel. Hiermee financiert het Brussels gewest sensibiliseringscampagnes (bv. rond alcohol in het verkeer, overdreven snelheid of afleiding in het verkeer), verbetering van de weginfrastructuur en onderzoek naar de oorzaken van verkeersongevallen in het gewest.

Naast het huren van de Lidar radars zullen ook de geplande trajectcontroles met het fonds
gefinancierd worden. Trajectcontroles zijn een efficiënt middel om snelheidsbeperkingen te doen
respecteren.

De VSGB volgt dit dossier reeds lang


De VSGB is verheugd over de vooruitgang in een dossier dat ze al lang volgde en dat ook aan bod kwam in het federaal memorandum 2014.

Recenter hadden wij in onze Nieuwsbrief 2015/6 een gesprek met staatssecretaris Bianca Debaets over de doorstorting van het boetefonds aan de Gewesten. Toen gaf de staatssecretaris toe dat het fonds nog niet gestijfd was en er nog 10 miljoen euro verwacht werd. Uiteindelijk is het 12,9 miljoen euro die er komt.

Het knelpunt, dat eind vorig jaar nog probleem stelde, is dus bijna opgelost en het geld kan dus de Brusselse verkeersveiligheid financieren.
« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
13-05-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links