Brulocalis recruteert een diensthoofd van de federatie van Brusselse OCMW’S
Wij zoeken:
EEN DIENSTHOOFD VAN DE FEDERATIE VAN BRUSSELSE OCMW’S
Contract van onbepaalde duur – Voltijds

De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BRULOCALIS (VSGB), is een vzw met als voornaamste opdracht de ondersteuning van de negentien Brusselse gemeenten en OCMW’s bij hun opdrachten ten dienste van de burgers.
Via haar acties bevordert en draagt de Vereniging de waarden van pluralisme, betrouwbaarheid, proactiviteit, solidariteit en respect uit. Zij staat garant voor de democratie door de rol van de lokale besturen als eerste aanspreekpunt voor de burgers te verdedigen en door de deelname van de betrokken actoren aan de besluitvorming aan te moedigen.

De Vereniging bestaat uit vijf diensten die uiteenlopende en transversale opdrachten uitvoeren ter ondersteuning van haar leden, de gemeenten en de OCMW’s, om als studiebureau te fungeren en tevens hun bekommernissen aan te kaarten bij de gewestelijke en federale regeringen. De Raad van Bestuur van de Vereniging bestaat hoofdzakelijk uit schepenen, gemeenteraadsleden en burgemeesters van Brusselse gemeenten.


OPDRACHTEN & TAKEN


Binnen de Federatie van Brusselse OCMW’s is het de opdracht van het diensthoofd om:
• in te staan voor de strategische ontwikkeling van de Federatie van Brusselse OCMW’s en de coördinatie van de adviseurs in het belang van de Brusselse OCMW’s en in samenhang met de doelstellingen en opdrachten van Brulocalis;
• op te treden als tussenpersoon voor de Federatie en de politieke organen;
• de leiding te nemen over de uitvoering van de (strategische, operationele en technische) activiteiten van de Federatie in overeenstemming met de strategische richtsnoeren en de beslissingen van het directiecomité van de Federatie van OCMW’s, de politieke organen en de opdrachten van Brulocalis;
• de goede werking van de Federatie, de coördinatie van het personeel en de inachtneming van de waarden van de Vereniging te waarborgen.


PROFIEL


• Diploma: master in de menswetenschappen, sociale wetenschappen, rechten of economie; een managementopleiding en/of ervaring met management zijn een pluspunt.
• Kennis van de werking van vzw’s, OCMW’s en lokale besturen.
• 8 tot 10 jaar beroepservaring.
• Uitstekende kennis van het Belgische en Brusselse institutionele landschap.


KENNIS


Talen
• Frans: gevorderd niveau zowel mondeling als schriftelijk
• Nederlands: gevorderd niveau zowel mondeling als schriftelijk

Persoonlijke vaardigheden
• Betrouwbaar, kwaliteit- en servicegericht, teamspeler, solidair, respectvol en autonoom.


PROCEDURE


Stuur uw CV en motivatiebrief uiterlijk op 06/01/2020 naar hr@brulocalis.brussels.
Als uw profiel wordt geselecteerd, zullen er in een latere fase mondelinge interviews en een kennistest worden georganiseerd.


VOORWAARDEN


Naast een aantrekkelijk basisloon en een stimulerende werkomgeving biedt Brulocalis:
• 100% terugbetaling van het openbaar vervoer
• een hospitalisatieverzekering
• een groepsverzekering
• maaltijdcheques
• een aantrekkelijke vakantieregeling
• een eindejaarspremie
• een flexibel werkrooster voor een optimale work-life balance« Terug
Publicatiedatum
21-11-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links