BeursstudentenVóór de hervorming van het hoger onderwijs (decreet Marcourt of landschapsdecreet) was één van de voorwaarden voor de toekenning van een studietoelage dat men geslaagd diende te zijn voor het vorige jaar. Sinds de hervorming en de nieuwe begrippen die ingevoerd werden, werd die voorwaarde in positieve zin aangepast.

Problematiek


Maar een nieuw ontwerpbesluit van de regering van de Federatie Wallonië-Brussel doet opnieuw achteruitgang vrezen tegenover de vooruitgang die een jaar voordien geboekt werd.

Acties OCMW's


Op 5 februari 2016 organiseerden de Brusselse en Waalse Federatie van OCMW’s, de federatie van Franstalige studenten en de Ligue des familles een persconferentie, om de aandacht te vestigen op de uitdagingen van het mechanisme van de studietoelagen.

De OCMW's vragen...


Wij hebben ervoor gepleit dat iedere student, ongeacht de sociaal-economische achtergrond van zijn gezin, toegang zou krijgen tot hogere studies. In dat kader vragen wij dat de overheid de studiebeurzen niet als een kost zou beschouwen maar als een investering en dat er een bijkomende herinvestering in het systeem van de studietoelagen overwogen zou worden.

Meer info

« Terug

Auteur

Marie WASTCHENKO
Publicatiedatum
08-03-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links