Beheer van vastgoed van lokale besturen - VSGB vraagt herziening omzendbrieven

In een brief van 23 juni 2015 vestigt de Vereniging de aandacht van de Brusselse regering op het feit dat de instructies van het toezicht betreffende de overdrachten van zakelijke rechten op vastgoed (verkoop, ruil, erfpacht, opstal, ...) niet meer aan de realiteit aangepast zijn. De minister-president heeft op 15 juli geantwoord.

Actie van de VSGB


Onze Vereniging vraagt:
  • een evaluatie en een herziening van de geldende omzendbrieven
  • voldoende personeel en middelen voor het gewestelijk aankoopcomité, zodat zij binnen redelijke termijnen schattingen van panden kunnen verrichten voor rekening van de gemeenten.

Het Gewest verwijst nog steeds naar de omzendbrief van 22 maart 1982 van de provincie Brabant betreffende de dossiers die aan de toezichthoudende overheid voorgelegd moeten worden inzake verwerving, vervreemding of ruil van onroerende goederen en rechten. Deze werd nooit opgeheven en blijft van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het document preciseert dat als algemene regel gebruik gemaakt moet worden van de openbare aanbesteding, terwijl de organisatie van een dergelijke procedure aanzienlijke kosten teweegbrengt en niet noodzakelijk interessantere biedingen levert dan bij een onderhandse verkoop.

Bovendien moet het dossier een evaluatieverslag bevatten dat opgesteld werd door de ontvanger van de registratie of door het aankoopcomité. Maar sinds 1 januari 2015 is geen enkele van deze administraties in staat om deze taak uit te voeren. Het is dus niet langer mogelijk om snel en tegen weinig kosten schattingen te verkrijgen.

Deze problemen vertragen de behandeling van dossiers, terwijl snelheid vereist is als een gemeente een pand wil kopen in het kader van een openbare verkoop, of het voorkooprecht wil uitoefenen binnen de wettelijke termijnen.

Aanpassing beloofd


De minister-president heeft in een brief van 15 juli geantwoord dat hij zich bewust is van het probleem en aan Brussel Gewestelijke Coördinatie, Brussel Stedelijke Ontwikkeling en Brussel Plaatselijke Besturen gevraagd heeft om zo snel mogelijk een ontwerp in te dienen dat de beantwoordt aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Info 


« Terug

Auteur

Olivier EVRARD
Publicatiedatum
21-08-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links